utorok 6. októbra 2009

Zahájenie Mineralogického krúžku pri Základnej Škole Jarná v Poprade na školský rok 2009 / 2010

Dňa 05.10.2009 sme zahájili v Základnej škole Jarná v Poprade činnosť Mineralogického krúžku do ktorého sa zatiaľ prihlásilo 13 žiakov. Náplň činnosti krúžku bude ako v školskom roku 2008/2009 a to prehlbovať u detí lásku k živej a neživej prírode a spolupracovať s Turistickým krúžkom, ktorý vedie triedna učiteľka 5.A Mgr.Jarmila Repaská. Po dohode s deťmi sme sa vybrali do najbližšej lesnej lokality Kvetnica. Pre zlé počasie prišli len dvaja žiaci a to Bianka a Martin G. z 5. A triedy. Ukázali sme si ďalšie dva vstupy do baní na medenú rudu a miesto na ktorom v Kvetnici približne stála banícka osada Stríž založená v 13. storočí. Deti zaujala aj téma okolo vzniku Kvetnice a výstavby prvých hotelov, ako aj novej liečebne na respiračné choroby. Ja ako vedúci krúžku môžem hodnotiť dnešný výlet za úspešný a to z dôvodu, že na deťoch bolo poznať záujem o výklad histórie z tejto lokality. Plánovaný výstup na kopec Zámčisko, kde stál popradský hrad sme museli odložiť pre dažďové prehánky.
Martin našiel v blízkosti vchodu do jednej z baní nádhernú vzorku sekundárných minerálov medi na kremeni a to zeleného malachitu, ďalej hnedasto purpurovo sfarbeného bornitu, ako aj hnedasto žltého limonitu a čierny minerál jedného z oxidu mangánu podobnému pyroluzitu.
Nádherná vzorka minerálov.






Martin si po úspešnom náleze minerálov zaslúži dúšok vody.



Našli sme aj Podpňovku smrekovú. Táto huba je vhodná do zmesí na nakladanie do octu a výborná je za čerstva v zeleninovej polievke.





Žiaci si splnili povinnosti do školy a vykopali bylinu s koreňom na predmet Biológiu.






Práca v M- lome Kvetnica

Povrchové ťažobné etáže M- lomu.
Pohľad na M- lom s pozadím Vysokých Tatier.

Príjazdova cesta k ťažobnej jame M -lomu.


Dopravníkové pásy na drvený kameň.



Jemne drvený kameň.




Násypník kameňa.





Rekultivácia M- lomu čiastočne sa už zahájila.






Ukončená rekultivácia severozápadnej časti ťažobnej jamy.







Dopravník na stredne drvený kameň je ešte v prevádzke.








Nakladanie odstreleného kamenného materiálu.









Vrtná súpava s dosahom do 20 metrov.










Pohľad z lomu na Vysoké Tatry.











Pohľad na lom počas obedňajšej prestávky.












Ešte raz pohľad na Vysoké Tatry z M- lomu.