štvrtok 19. februára 2009

Úvod k stránkam s názvom Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade - achát 9,5cm x 4,5 cm


Názov minerálu :Achát SiO2, veľkosť 9,5 cm x 4,5 cm.
Chemické zloženie - je to oxid, trigonálnou kryštaografickou sústavou. Štiepateľnosť má nerovnú, lesk voskový. Tvrdosť podľa Mohsovej stupnice 7. Krikľavo ružové, modré, purpurové acháty sú prifarbované a pochádzajú prevažne z Brazílie.
Lokalita nálezu : M - lom, Kvetnica pri Poprade, Slovensko.
Rok nálezu : 2008
Úvod k internetovým stránkam s názvom Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade.
Mojím cieľom je na týchto stránkach s čistým svedomím, čestne, čo najzodpovednejšie a najlepšie informovať o dejinách a súčastnosti Kvetnice. Budem sa podrobne zaoberať vznikom hornín, činnosťou pračloveka blízkeho okolia. Pokúsim sa popísať lokalitu Popradského hradu na kopci Zamčisko, zverejním polohu banských diel na Striebornom kopci, pod Zamčiskom a kopcom Krížova. Oboznámim čitateľov stránok,kto prišiel ako prvý na myšlienku založenia osady pod Zamčiskom a kto dal osade názov Kvetnica. Ďalej zdokumentujem vývoj a výstavbu Kvetnice pomocou starých fotografií. Budem sa zaoberať založením nemocnice na liečbu respiračných chorôb. Postupne sa budem snažiť o vytvorenie herbára z Kvetnice.
Ďalej cieľom týchto stránok bude propagovať turistický význam Kvetnice, napomáhať turistickému klubu v obnove , výstavbe a udržiavaní turistických trás. Urobím rozsiahly prieskum hornín a svoje výsledky zverejním po porade s geológom na týchto stránkach v snahe zachovať nájdené vzorky pre ďalšie generácie.
Na tvorbe týchto stránok budem spolupracovať s týmito organizáciami:
- Mestské lesy s.r.o. Poprad
- M- lom s.r.o. Kvetnica
- Veľký lom Eurovia s.r.o. Kvetnica
- Základnou školou Jarná v Poprade, osobnosťami vedeckej obce, ako aj s umeleckými inštitúciami v meste Poprad.
Túto prácu budem vykonávať v úplnej skromnosti pre verejne blaho spoluobčanov, bez finančného prospechu, a bez prijímania akéhokoľvek verejného, alebo osobného ocenenia.
Verím, že tvorbou týchto stránok prispejem k rozširovaniu lásky k živej a neživej prírode a k čarovne krásnej Kvetnici pri Poprade.
Tieto stránky sú zdarma a ich obsah sa môže rozširovať, sťahovať, propagovať a využívať pre vzdelanie, vedu a kultúru ako aj pre rôzne inštitúcie na Slovensku a vo svete. Nesmie sa tieto stránky využívať a sťahovať na komerčné ciele.
Vaše postrehy, informácie, fotografie, námety, ako aj upozornenia v prospech dobra sa môžu zverejniť prostredníctvom odkazovacej služby.
Dôležité upozornenie : Články sa najlepšie čítajú od najstaršieho po nove uverejnenie - takýto majú aj sled jednotlivé časti.
Ďakujem Vám moji čitatelia za pozornosť a prajem Vám príjemný duševný zážitok na mojich stránkach - Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade. S úctou Váš autor.