pondelok 28. februára 2011

Kde študovať po skončení základnej školy?

Kde študovať po skončení základnej školy?
To je otázka v každej rodine na Slovensku. Deti sa pri výbere svojho budúceho povolania neraz stretávajú aj s nepochopením rodičov. Ísť študovať počítače, obchod, ekonomiku, cestovný rúch, dopravu, služby? Výber je veľký! Predstava o ďalšom štúdiu je neraz skreslená. Preto sme sa na Základnej škole Jarná v Poprade začiatkom februára rozhodli priblížiť žiakom, aj prácu geológa. Práca s vrtnou súpravou, loboratórny rozbor horniny, geologický prieskum deti zaujal. Bežné boli otázky: vŕtanie studní, pitnej vody, geologického zloženia hornín v Poprade, ako aj otázky z vedného odboru mineralógie. Cieľ prednášky bol splnený a znova sme sa presvedčili, že o prácu geológa, mineralóga, petrológa je záujem, len aby bola možnosť aj vyštudovaný vedný odbor uplatniť v prxi?
RNDr. Adrian Harničár - geológ pri prednáške práce s vrtnou plošinou.
Autor článku: Justín S. Kyseľa
Adresa redakcie Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade je : mineralykvetnica@netpoprad.sk

streda 23. februára 2011

Galenit a sfalerit z Kvetnice.

Galenit sa vyskytuje v masívnej podobe v asociácií so sfaleritom v Malom lome v Kvetnici východne od štátnej cesty na Hranovnicu. Farba galenitu je oloveno sivá. Vryp má tmavosivý až čierny. Je to dôležitá ruda olova a striebra. Sfalerit má farbu hnedo žltú a vryp má tmavohnedý.

Vryp minerálu je dôležitý rozpoznavací znak. V tomto prípade je na obrázku vryp galenitom, ktorého farba prášku je tmavosivá, až čierna.


Na tomto obrázku je urobený vryp časťou sfaleritu. Jeho farba je tmavohnedá.

pondelok 21. februára 2011

Nikelín z Kvetnice.

10.02.2011 som bol v Malom lome v Kvetnici spolu so žiakom 8A. Rokosom ZŠ Jarná v Poprade, ktorého pripravujeme spolu s p. učiteľkou Mgr. Vaščúrovou na Biologickú olympiádu.
V hornej časti lomu severozápadne smer na Gánovce sa vyskytuje tetraedrit, ktorý sme našli, ale s ním aj tento krásny minerál. Podľa farby som ho určil na bornit, ale podľa hnedého vrypu moje určenie som upravil na minerál nikelín. Tak sa aj žiak Rokos presvedčil, že nestači iba ovládať farbu minerálu, ale je potrebné na určenie použiť aj ďalšie dostupné pomôcky na určenie. V prípade vrypu je to obkladačka. Tvrdosť sme vyskúšali pomocou nožíka, medeným drôtom sme neurobili žiadnu ryhu do minerálu. Vykonali sme napokon tento popis minerálu:
Určenie - Nikelín
Trieda - Arzenidy, tvrdosť 5 Mohsovej stupnice, obličkovitý tvar, svetlá medeno červená farba, farba prášku pri vrypu je hnedá. Je nepriehľadný s kovovým leskom. V Kvetnici sa vyskytuje spolu s tetraedritom. Chemické testy sme nerobili, ale nikelín sa rozpúšťa v kyseline dusičnej.

Farba prášku po vrype minerálom bola hnedá. To bol dôležitý znak určovania, lebo bornit ma farbu prášku pri vrype sivočiernu.