štvrtok 3. septembra 2009

Slávnostné zahájenie Nového školského roku 2009 / 2010

Je koniec prázdnin, začínajú sa školské povinnosti!
Dňa 02.09.2009 o 8 hod. 45 min. sa slávnostne zahájil Nový školský rok 2009/2010 na Základnej škole Jarná v Poprade. Na úvod zaznela Slovenská hymna a po príhovore riaditeľa školy nasledovalo privítanie prváčikov a ostatných žiakov v triedach svojimi triednymi učiteľmi.
Prvý deň v škole sa vydaril, trval krátko. Nasledujú ale dni plné nových zážitkov, poznávania matematiky, dejín , zemepisu, zdokonaľovanie sa v jazykoch a iných prekrásnych hodinách strávených v škole, ale aj mimo nej a to v záujmových krúžkoch. Ja ako vedúci Mineralogického krúžku prajem deťom v škole veľa dobrých štúdijných výsledkov a v našom krúžku radí privítame nových členov.

Mineralogické Múzeum minerálov č. 101 - opál

Názov minerálu : Opál
Chemické zloženie : oxid
Kryštalická sústava je amorfná, štiepateľnosť žiadna, lesk sklovitý, tvrdosť 5,5 - 6,5 Mohsovej stupnice tvrdosti.
Lokalita tejto vzorky je : Trnava pri Laborci okr. Michalovce
Túto prekrásnu vzorku opálu daroval Základnej škole Jarná v Poprade p. Milan Paterna z Vinného okr. Michalovce.

Mineralogické Múzeum minerálov č. 100 - chalcedón

Názov minerálu : chalcedón SiO2
Lokalita nálezu : Brezina
Túto prekrásnu vzorku chalcedónu daroval Základnej Škole Jarná v Poprade - Mineralogickému krúžku p. Milan Paterna z Vinného okr. Michalovce.

Internetové Múzeum minerálov č.99 - obsidian

Obsidián z oblasti Viničky.

Obsidián z lokality Zemplínske pole.
Obsidián z lokality Brehov.
Obsidián je čierne vulkanické sklo s lastúrovitým lomom a patrí do skupiny vyvretých hornín. Vzniká rýchlym ochladením kyslej lávy a vyskytuje sa často so šedou pemzou. V minulosti sa úlomky používali ako nástroje na rezanie.
Tieto prekrásne vzorky obsidiánov daroval Základnej Škole Jarná- Mineralogickému krúžku p. Milan Paterna z Vinného okr. Michalovce, za čo mu patrí srdečná vďaka.
Podobné horniny je priemyselné sklo, ktoré je mäkšie.