utorok 6. októbra 2009

Zahájenie Mineralogického krúžku pri Základnej Škole Jarná v Poprade na školský rok 2009 / 2010

Dňa 05.10.2009 sme zahájili v Základnej škole Jarná v Poprade činnosť Mineralogického krúžku do ktorého sa zatiaľ prihlásilo 13 žiakov. Náplň činnosti krúžku bude ako v školskom roku 2008/2009 a to prehlbovať u detí lásku k živej a neživej prírode a spolupracovať s Turistickým krúžkom, ktorý vedie triedna učiteľka 5.A Mgr.Jarmila Repaská. Po dohode s deťmi sme sa vybrali do najbližšej lesnej lokality Kvetnica. Pre zlé počasie prišli len dvaja žiaci a to Bianka a Martin G. z 5. A triedy. Ukázali sme si ďalšie dva vstupy do baní na medenú rudu a miesto na ktorom v Kvetnici približne stála banícka osada Stríž založená v 13. storočí. Deti zaujala aj téma okolo vzniku Kvetnice a výstavby prvých hotelov, ako aj novej liečebne na respiračné choroby. Ja ako vedúci krúžku môžem hodnotiť dnešný výlet za úspešný a to z dôvodu, že na deťoch bolo poznať záujem o výklad histórie z tejto lokality. Plánovaný výstup na kopec Zámčisko, kde stál popradský hrad sme museli odložiť pre dažďové prehánky.
Martin našiel v blízkosti vchodu do jednej z baní nádhernú vzorku sekundárných minerálov medi na kremeni a to zeleného malachitu, ďalej hnedasto purpurovo sfarbeného bornitu, ako aj hnedasto žltého limonitu a čierny minerál jedného z oxidu mangánu podobnému pyroluzitu.
Nádherná vzorka minerálov.


Martin si po úspešnom náleze minerálov zaslúži dúšok vody.Našli sme aj Podpňovku smrekovú. Táto huba je vhodná do zmesí na nakladanie do octu a výborná je za čerstva v zeleninovej polievke.

Žiaci si splnili povinnosti do školy a vykopali bylinu s koreňom na predmet Biológiu.


Práca v M- lome Kvetnica

Povrchové ťažobné etáže M- lomu.
Pohľad na M- lom s pozadím Vysokých Tatier.

Príjazdova cesta k ťažobnej jame M -lomu.


Dopravníkové pásy na drvený kameň.Jemne drvený kameň.
Násypník kameňa.

Rekultivácia M- lomu čiastočne sa už zahájila.


Ukončená rekultivácia severozápadnej časti ťažobnej jamy.Dopravník na stredne drvený kameň je ešte v prevádzke.
Nakladanie odstreleného kamenného materiálu.

Vrtná súpava s dosahom do 20 metrov.


Pohľad z lomu na Vysoké Tatry.Pohľad na lom počas obedňajšej prestávky.
Ešte raz pohľad na Vysoké Tatry z M- lomu.