streda 16. júna 2010

Sekundárne minerály medi v Kvetnici.

Hlavným sekundárnym minerálom medi v Kvetnici je chalkopyrit. Určovanie tohto minerálu je jednoduché podľa mosadzného sfarbenia minerálu a s farebnými odtieňmi "falošného zlata" sa líši od naozajstného zlata. Malý lom bol na tento minerál excelentný, ale po ukončení jeho činnosti sa dá nájsť už iba vo Veľkom lome. Ďalším minerálom, ktorý sa dá nájsť hlavne v M - lome je covellín. Má kovovo modré sfarbenie s farebne premenlivým purpurový nádychom.Vyskytuje sa v asociácií s bornitom ( hnedasto červené sfarbenie) a chalkozínom( tmavokovovosivé sfarbenie). Azurit( modré sfarbenie) a malachit ( zelené sfarbenie) sa vyskytujú hlavne v M - lome. V malom množstve sa nachádza aj vo Veľkom lome a to hlavne severovýchodne v horných etážach v dutinách limonitu( hnedasto žlté, alebo oranžovo žlté sfarbenie). Galenit našiel p. Peter Mitter z Popradu severovýchodne v M - lome. V tejto lokalite sa dá nájsť aj tetraedrit v mineralizácií viazanej na melafýr a to v mikroskopickej veľkosti. Pri návšteve Kvetnice vás kolegovia a milovníci mineralógie žiadam o chránenie neživej prírody a zachovanie pre poznanie ďalšej nastávajúcej generácie.

Adresa redakcie stránok Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade je: mineralykvetnica@netpoprad.sk

Internetové Múzeum minerálov č.156 - kryštálová drúza kremeňa z Kvetnice

Kryštálová drúza kremeňa vyrastajúca v dutine limonitu.
Túto nádhernú drúzu kryštálov kremeňa vyrastjúcej na limonite, sme našli s deťmi Mineralogického krúžku ZŠ Jarná v Poprade na okraji Veľkého lomu v Kvetnici. Veľkosť kryštálov je od 0,5 cm do 1,3 cm.

utorok 15. júna 2010

Internetové Múzeum minerálov č.155 - epidot z Kvetnice


Názov minerálu: epidot
Lokalita nálezu: Veľký lom v Kvetnici, Slovenská republika.
Stručný popis minerálu: Epidot je žltkasto až hnedasto pistáciovozelený. Kryštály sú prizmatické a ryhované. Agregáty sú vláknité, zrnité alebo masívne. V Kvetnici sa epidot nachádza dosť hojne, ale nájdete ho už iba vo Veľkom lome. Malý lom je mimo prevádzky z dôvodu ukončenia ťažby. Využitie - ako ozdobný kameň, v stavebníctve, v šperkárstve na výrobu príveskov atď.
Mailová adresa redakcie Minerálov a hornín Kvetnice pri Poprade je : mineralykvetnica@netpoprad.sk
Upozornenie- redakcia bude odpovedať na otázky iba vzťahujúce sa na minerály a horniny!

pondelok 14. júna 2010

Panna Mária Lurdská v Kvetnici.


V Lurdoch sa 11.februára 1858, zjavila chudobnej dvanásť ročnej dievčine Bernadette Panna Mária, ktorá sa jej prestavila ako Immakuláta ( Nepoškvrnené počatie). Od tejto udalosti je už 152 rokov. Ročne navštívia Lurdy až 6 miliónov ľudí. Tento rok očakáva miestna diecéza až 8 miliónov pútnikov. Zázračné uzdravenie v Lurdoch sa stali 67, ktoré cirkev uznala. Bernadetta Soubirousová musela absolvovať niekoľko výsluchov, kým cirkev uznala jej zjavenia za pravé. Zvyšok života strávila ako rehoľná sestra v karmelitánskom konvekte. Zomrela r. 1879 v kláštore Nevers, kde ju aj pochovali. Po exhumácií r. 1909 sa zistilo, že jej telo ostalo nepoškodené. Teraz je uložené v priezračnom sarkofágu.
Na počesť tejto celosvetovej významnej udalosti pán Martin Orolin pracovník liečebne v Kvetnici, postavil malú jaskynnú kaplnku k úcte Panne Márií Lurdskej a 6. júna 1948 sa aj vysvätila.
Po nastolení tvrdého komunistického režimu roku 1952 sa v Kvetnici kostolík Sv. Heleny musel zatvoriť. Rehoľné sestry, ktoré pracovali v liečebni ako ošetrovateľky museli vystúpiť z rehole. Jediné útočisko pre pacientov v Kvetnici zostalo lesné zátišie Panny Márií Lurdskej. V Kvetnici sa liečili významní učenci, maliari, básnici, ale aj obyčajní ľudia. Medzi takých pacientov patril aj Štefan Krafčik z Chmelnice okr. Stará Ľubovňa. V sedemdesiatych rokoch 20- tého storočia sa sväté omše v Kvetnici neslúžili, tak sa celá rodina pri návšteve svojho manžela, a otca modlila pri Panne Márií v Kvetnici ruženec za uzdravenie. Štefan Krafčík sa po troch mesiacoch neustálych modlitieb ruženca uzdravil z respiračnej choroby a inšpekčný lekár ho prepustil ako úplne vyliečeného. Či sa jedná o zázrak to nemôže hodnotiť obyčajný človek?
Jediné čo môžme tvrdiť, že za týmto vyliečením určite stojí sila modlitby svätého ruženca.
Adresa redakcie stránok Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade je: mineralykvetnica@netpoprad.sk

Internetové Múzeum minerálov č.154 -Pyrop z Českého středohoří.

Múzeum Českého granátu má sídlo v odsvätenom evanjelickom kostole v Třebenicích- Česká republika. Vstupenka na priehľadku je v hodnote 30,-.
Zbierka pyropu v lokalite Podsedice, Tříbevlice,Třebenice. Vstup do povrchovej ťažby pyropu je len na povolenie vedúceho lomu. Inak zberatelia a nežiadúce osoby budú bez povolenia vstupu vykázaný z priestorov ťažby. Priestor je kontrolovaný pohybovými čidlami.
Názov minerálu: pyrop ( Český granát)
Lokalita nálezu: Těbenice, Podsedice, Tříbivlice, Kraskov, Vestřev v Podkrkonoší Česká republika.

Český granát ( pyrop) je mineneralogický symbol Česká. Pyrop je horečnato- hlinitý granát. Je známy predovšetkým sýtočervenou farbou. Kryštály sú rombododekaédrické, tetragón- trioktaédrické, tvorí aj zrnité a masívne agregáty. Tvrdosť : 7 až 7,5 Mohsovej stupnice. Lesk má sklovitý. Používa sa na výrobu šperkov. Najväčší výrobca granátových šperkov je: Granát družstvo umělecké výroby v Turnově, firma RSG s.r.o., Šperk D Josefa Drahoňského , Atelier Pega ing. M. Frydrycha, firma Drahokam Turnovec, Zlatnictví TOSI.

Názov - pyrop, veľkosť 4,5 mm.Názov: pyrop, veľkosť 5 mm.


Názov: pyrop, veľkosť 6,5 mm.
Názov : pyrop, veľkosť 7,5 mm.
Podľa slov vedúceho dolu Jaroslava Pazourka v Podsedicích je nález pyropu nad 5 mm v tejto oblasti Českého středohoří výnimočný. Ich ťažba predstavuje tak 1,5 kg za rok v cene 300.000,- za jeden kilogram.
Zamestnanie v povrchovom dole v Podsedicích je veľmi náročné a v živote by som túto prácu nechcel robiť.
Akékoľvek informácie ohľadom výskytu pyropu v Českom středohoří sa kontaktujte na mailovú adresu: minerálykvetnica@netpoprad.sk100 rokov kostolíka Sv. Heleny v Kvetnici.

Obnovený interiér kostolíka Sv. Heleny v Kvetnici po rekonštrukcií rokov 1993 a 2000.
Kaplnka Sv. Heleny v Kvetnici v lesnom zátiší pod kopcom Krížová.
Peter Ráth generálny riaditeľ Košicko- bohuminskej železnice v rokoch 1909 - 1910 dal postaviť v Kvetnici peknú lesnú kaplnku na mestských pozemkoch. Výstavba kostolíka sa realizovala podľa projektovej dokumentácie nezisteného autora a zo zbierok Petra Rátha, jeho manželky, dcéry Aranky a zaťa Eugéna Karácsonyho. Ďalším darcom bol manžel Gabriely Éder - Dávidovej z vďačnosti za uzdravenie. Tieto skutočnosti prezrádzajú nápisy na pekných farebných vitrážach piatich okien. Tie sú dielom budapeštianského sklomaliara a výrobcu vitráží Waltera Gidu. Kostolík na počesť Sv. Heleny vysvätil spišský biskup Alexander Párvy 10. júla 1910.

V roku 1952 kostolík stihol nemilý osud a stal sa skladom agitačného materiálu a kníh kúpeľnej správy. Znovu ho dali do užívania 24. decembra 1989. Zničené pôvodné zariadenie bolo nahradené novým. Zozbierali sa naň miestni veriaci v roku 1993 pod vedením kaplána Stanislava Marušiaka. Dôkladnú opravu sklenených vitráží uskutočnil v roku 2000 Stanislav Hudzík a Peter Fedor. Slávenie eucharistie, slúženie svätej omše je každú stredu a každý piatok v mesiaci o 16,00 hod. a každú nedeľu a prikázaný sviatok o 10,00 hodine. Ďalšie informácií o činnosti veriacich z Kvetnice sa dočítate na oficálnych internetových stánkach Rímskokatolíckeho farského úradu v Poprade.
Autor internetových stránok Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade praje k stému výročiu vysvätenia kostolíka Sv. Heleny v Kvetnici ešte veľa storočí dobrých veriacich, ktorí sa budu vzorne starať o jeho vzhľad v interiéri, ako aj exteriéri a prispejú ďalšou svojou činnosťou k duševnému rozmachu veriacich nielen v Kvetnici, ale aj v Poprade.

Internetové Múzeum minerálov č.153 - marmarošský diamant z Veľkého Lipníka.

Názov: marmarošský diamant v matičnej hornine pukline pieskovca.
Loklaita: Veľký Lipník, okres Stará Ľubovňa, Slovenská republika.
Názov : kremeň - marmarošský diamant. Má obojstranne vyvinuté kryštálové plochy, je dipyramidálny iba s krátkymi prizmatickými plochami. Vzhľadom pripomína diamant. Niekedy majú väčšie kryštály skeletový vývoj. Je číry, má silný sklenný lesk. Na Slovensku sa nachádza na viacerých lokalitách. Najčastejšie sú rozsypové výskyty v sedimentoch paleogénu, vzácnejšie primárne nálezy v puklinách pieskovcov. Zistený bol pri Zborove, vo Veľkom Lipníku - polia, lesné cesty, v Stráňanoch, pri Lendaku, v okolí Starej Ľubovne a jej okolitých potokoch. Našiel sa aj v M - lome Kvetnica o veľkosti do 3 mm a ďalších lokalitách Slovenska.
Lokalita nálezu: Veľký Lipník - okr. Stará Ľubovňa, Slovenská republika.
Mail.kontakt na stránky Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade je na adrese: mineralykvetnica@netpoprad.sk
Názov- marmarošský diamant.
Lokalita nálezu - Veľký Lipník.


Veľkosť marmarošského diamantu na fotografií je 1,2 cm.
Lokalita: Veľký Lipník, Slovenská republika.Marmarošský diamant na matičnej hornine veľkosť vzorky : kryštál 1 cm s horninou 2 cm.
Lokalita: Veľký Lipník, Slovenská republika.
Marmarošský diamant veľkosť : 2,1 cm.
Loklaita: Veľký Lipník, Slovenská republika.


Marmarošský diamant veľkosť 2,4 cm.
Loklaita: Veľký Lipník, Slovenská republika.

Marmarošský diamant veľkosť : 0,7 mm.
Loklaita: Veľký Lipník, Slovenská republika.
Marmarošský diamant veľkosť : 8 mm.
Loklaita: Veľký Lipník, Slovenská republika.Marmarošský diamant detto. - 8 mm.
Lokalita: Veľký Lipník, Slovenská republika.


Marmarošský diamant veľkosť 1,9 cm.
Loklaita: Veľký Lipník, Slovenská republika.


Marmarošský diamant veľkosť : 1,1 cm.
Loklaita: Veľký Lipník, Slovenská republika.Marmarošský diamant veľkosť 7 mm.
Loklaita: Veľký Lipník, Slovenská republika.
Marmarošský diamant veľkosť 1,2 cm.
Lokalita: Veľký Lipník, Slovenská republika.
Marmarošský diamant veľkosť: 1,4 cm.
Lokalita: Veľký Lipník, Slovenská republika.

Názov - marmarošský diamant.
Veľkosť: 2,4 cm. Hodnotenie - veľmi pekný.
Pri návšteve Veľkého Lipníka prosím o slušné správanie sa k prírode!piatok 11. júna 2010

Jar v Kvetnici- fotogaléria kvetov, živej prírody a kvetnického jazierka.

Fotogaléria Kvetnice na tejto stránke sú vlastníctvom autora. Použivanie fotografií je možné len na nekomerčné účely bez súhlasu. V prípade komerčného využitia je potrebné vyžiadať súhlas na mailovej adrese: mineralykvetnica@netpoprad.sk

Jar v Kvetnici - fotogaléria kvetov z KvetniceMožno si poviete, že túto fotografiu som primaľoval? Skutočnosť je taká ako je prezentovaná.Kvetnica dostala názov podľa nádherných kvetov z jej okolia.