piatok 31. júla 2009

Návšteva T.G. Masaryka a zázračné uzdravenie Štefana Krafčíka z Chmelnice v Kvetnici pri Poprade.

Miesto posledného odpočinku Štefana Krafčíka z Chmeľnice. O jeho hrob sa vzorne starajú, pozostalé deti.
Zátišie kaplnky na počesť Panny Márie Lurdskej postavenej r. 1948 p.Martinom Orolinom.

Návšteva prvého Československého prezidenta T.G.Masaryka v Kvetnici.


Básnik katolíckej moderny kaplán vo Veličnej na Orave,Pavol Ušák- Oliva.Akademický maliar Juraj Collinásy.


Dramaturg košického Štátneho divadla Július Zborovjan.

Hudobný historik a skladateľ Anton Cíger.
Kvetnicu v druhej polovici 20. rokoch dvadsiatého storočia navštívil prezident Československa T.G.Masaryk ( 1850 - 1937), ktorý sa podrobne oboznámil z prevádzkou ústavu. Nový liečebný pavilón sa staval podľa projektovej dokumentácie ing. arch. Gustáva Kulhavého a stavbu zahájila 7. marca 1930 firma Josefa Šašinku. Oficiálne sa nový pavilón odovzdal 6. januára 1932 a pomenoval sa na Júbilejný pavilón. ( poznámka autora : 7. januára mal 80 rokov T.G.Masaryk) V júli 1936 sa k pavilónu pribudovalo chirurgické oddelenie a do prevádzky sa odovzdalo 22. apríla 1937. V Kvetnici sa liečili významný slovenský dejatelia ako napr. Pavol Ušák - Oliva ( 1907 - 1941 ) básnik katolíckej moderny. Na jeho počesť je v Poprade pomenované aj Katolícke Gymnázium Pavla Ušáka - Olivu, ďalej akademický maliar Juraj Collinásy ( 1907 - 1963 ), Július Zborovjan ( 1921 - 1974 ) - dramaturg košického Štátneho divadla - básnik prekladateľ, Anton Cíger ( 1911 - 1976 ) hudobný historik a skladateľ. Ešte jednu perličku k pacientom liečebného ústavu chcem zverejniť,o ktorej má poznatok len malá skupina ľudí okolo rodiny Štefana Krafčíka z Chmeľnice č.d. 85 okr. Stará Ľubovňa. Menovaný sa v Kvetnici liečil v 70. rokoch dvadsiateho storočia na respiračnú chorobu pľúc. Celá rodina si už myslela, že sú to jeho posledné dni života na tomto svete, a že v Kvetnici dokončí svoju životnú púť. Jeho manželka Anna s dvoma dcérami a synom Ondrejom ho navštevovali každú nedeľu. V tom období tvrdého komunizmu v Kvetnici nebol kostolík v prevádzke na cirkevne zaležitosti, ale sa využíval ako sklad liečebného ústavu. Ako verné dietky božie sa aj s ťažko chorím Štefanom Krafčíkom celá rodina modlila svätý ruženec pri kaplnke Panny Márie Lurdskej. Takúto podobu mala ich návšteva každú nedeľu, až jeho ošetrujúci personál s lekárom konštatovali nepochopiteľné, až priam zázračné uzdravenie. Rodina z Chmelnice pritom vedela komu za tento zázrak má ďakovať, bola to Panna Mária Lurdská v Kvetnici. Na prvú nedeľu v mesiaci sa celá rodinka zišla pri kaplnke Pannej Márií Lurdskej a modlidbou ďakovala za zázračné uzdravenie otca rodiny, ktorý sa dožil požehnaného veku 88 rokov.Do svojej smrti stále fajčil a zomrel v pokoji na starobu. Svedkami tohto zázraku sú ešte žijúce jeho deti Elena, Violka, ako aj ich brat Ondrej. O tomto skutku nášho nebeského otca Pána Boha nik doposiaľ verejne nerozorával, až teraz som si to dovolil ja ako poučujúci svedok tohto zázraku. Nech toto uzdravenie Štefana Kravčíka z Chmeľnice je povzbudením pre všetkých, čo prosia o pomoc matku Ježiša Krista, Pannu Máriu.Večná chvála a sláva nášmu otcu nebeskému jedinému Bohu večnému a živému.


Internetové Múzeum minerálov č.87 - chalkopyrit na kalcite


Názov minerálu : chalkopyrit na kalcite ( veľmi pekná vzorka )
Lokalita : Veľký lom, Kvetnica pri Poprade, Slovensko
Rok : 24.07.2009

štvrtok 30. júla 2009

Mineralogické Múzeum minerálov č. 86 - hematitNázov minerálu : Hematit
Chemické zloženie : oxid
Kryštalografická sústava : trigonálna. Kryštály hematitu sú zložité a tabuľkovité, alebo v tvare trojuholníka. tam kde rastú kryštály tesne vedľa seba a naraz, vytvárajú masy červeného hematitu.
Lesk- Vryp : kovový, polokovový, / čerešňovo červený až červenkasto hnedý
Štiepateľnosť : nerovná, pololastúrová
Tvrdosť : 5 - 6 Mohsovej stupnice
Lokalita vzorku : Veľký lom, Kvetnica pri Poprade. Štát - Slovensko. Hematit sa hojne nachádza aj v M - lome severne od Veľkého lomu v Kvetnici.
Rok nálezu : 24.07.2009

streda 29. júla 2009

Staré banské diela v Kvetnici pri Poprade časť 3.

V článku príchod Nemcov na Spiš som uvádzal, že Uhorský kráľ Štefan V. roku 1271 udelil právo Spišským Nemcom. Mohli okrem iného, vykonávať kutacie práce, ťažbu drahých kovov a železnej rudy pre svoju potrebu. Na tomto obrázku je pozostatok z ich činnosti v lese na Striebornom kopci, kde prieskumnou Pingou o veľkosti 5 m x 4 m a výšky 2,5 metra od úrovne terénu sa snažili dostať vzorku horniny. Táto prieskumná Pinga sa nachádza pri lesnej cestičke nad Malým lomom smerom na Kvetnicu. Ďalšie informácie môžte získať, ak si nájdete ďalšie články na tuto tematiku s názvom Staré banské diela v Kvetnici pri Poprade číslo 1 a číslo 2.

Starostlivosť o les, alebo hazard ?

Na tomto obrázku je vidieť les zdravý prekrásne zelený, obhospodarovaný Mestom Poprad. Lokalita smer na Visovu.
Na tomto obrázku je les obhospodarovaný spoločnosťou Pro Populo Poprad s r.o. v lokalite nad strážnym objektom smerom na Spišskú Teplicu. Bol som sa prejsť a pokochať krásou lesa, ale tento stav ma vôbec nepotešil. Les je v dezolátnom stave, ako by jeho správcovi spoločnosti Pro Populo nevadila vážna situácia. Na úseku asi 3 kilometre je nespočetné množstvo stromov - suchárov, živný materiál pre kôrovca. Kto tomu nechce veriť môže sa ísť pozrieť na nenormálne hazardovanie a laxné spravovanie lesa. Keď som bol chlapec s mojím už nebohým otcom sme chodili suché stromy vyrezávať a používali pre svoju potrebu, ako palivové drevo za ktoré sme lesnému obvodu zaplatili príslušnú finančnú čiastku. Prečo takýto spôsob odstraňovania nežiadúcich drevín sa neuplatňuje aj v tomto období? Zamyslite sa prosím Vás páni z Pro Popula nad vaším hospodárením! Pracujte pokiaľ nie je neskoro!

Internetové Múzeum minerálov č.85 - achátNázov minerálu : achát SiO2, veľkosť - 12cm x 10cm
Lokalita : M - lom, Kvetnica pri Poprade, Slovensko
Rok nálezu : 2009

utorok 28. júla 2009

Internetové Múzeum Minerálov č. 84 - achát

Názov minerálu - Achát SiO2 , veľkosť - 6,5cm x 4,8cm.
Lokalita : Veľký lom, Kvetnica pri Poprade, Slovensko
Rok nálezu : 2008

nedeľa 26. júla 2009

Internetové Múzeum minerálov č.83 - achát

Dobrý deň. Dnes je 02.11.2009. Sľúbil som zverejnenie nalešteného achátu a v tento deň to aj plním. Určite sa Vám achát bude páčiť, je úžasný.

Názov minerálu - achát Si02. Tento achát je na Kvetnicu výnimočný preto lebo takúto taxtúru je nájsť v tejto lokalite dosť zriedkavé a nález takéhoto minerálu je vzácnosťou. Veľkosť : 5cm x 4cm. Vzhľad tohto achátu zverejním aj po nabrúsení a vyleštení na tejto stránke.Lokalita nálezu : M- lom, Kvetnica pri Porade, SlovenskoRok nálezu : 25.07.2009

Internetové Múzeum minerálov č. 82 - azurit

Názov minerálu : azurit - Nachádza sa bežne v oxidačných zónach s Cu mineralizáciou. Tvorí práškovité hniezda a povlaky na medených rudách, hlavne na chalkopyrite. Je svetlomodrej až tmavomodrej farby.
Lokalita nálezu : Táto vzorka pochádza z M- lomu, Kvetnica pri Poprade, Slovensko.
Rok nálezu : 2008

sobota 25. júla 2009

Internetové Múzeum minerálov č. 81 - baryt z Veľkého lomu


Názov minerálu : baryt
Lokalita : Veľký lom, Kvetnica pri Poprade, tretia etáž v pravo, Slovensko. Je nutné si žiadať povolenie od súkromnej strážnej služby. Rok : 22.07.2009

Liečebný ústav a vybudovanie nového pavilonu V Kvetnici pri Poprade.

Rezervoár vody v Kvetnici.
Nový hostinec namiesto starého hostinca,dnes objekt pátrací M- lomu.

Leháreň pri vile V zátiší


Staviteľ Josef Šašinka ( 1891 - 1945 ) bol zavraždený fašistami koncom 2. svetovej vojny.Nová horáreň Na kolieskách r.1928
Pred Kúpeľným domom postavené garáže a hasičská zbrojnica.Hlavný liečebný objekt vila Štříbrny ( predtým vila Viribus unitis) v Januári 1929 vyhorela do základov. To urýchlilo začatie novej výstavby ústredného pavilónu a zmien ostatných budov. Roku 1929 severne postavili hospodársku budovu. Pred Kúpeľný dom postavili dvoj garáž, neskôr ešte jednú a pred garáže postavili hasičskú zbrojnicu. Kúpeľný dom začal slúžiť ako práčovňa a stolárska dielňa. Roku 1929 zbúrali starý prícestný hostinec. S prípravou nového liečebného pavilónu zbúrali aj starú mestskú horáreň. Novú horáreň mesto Poprad roku 1928 postavilo na lokalite Na kolieskách.Podľa projektu Gustáva Kulhavého na mieste vily Stříbrny postavil dvojposchodovú administratívnu budovu Josef Šašinka ( 1891 - 1945). Roku 1921 tesne vedľa vily V zátiší postavili pozdĺžnu lekáreň pre pacientov, ktorú zrušili r. 1937. Vili V zátiší, ktorá bola už iba zamestnanecká ubytovňa roku 1980 zbúrali. Vilu sv. Jur. zrekonštruovali roku 1931 a zriadili v nej prijímacie oddelenie, až do mája 1937. Od roku 1937 bola vila využívaná na ubytovanie zdravotných sestier, ktorú vykonávali rehoľné sestry z kongregácie dcér Najsvätejšieho spasiteľa, až do roku 1952, kedy im komunistický štát zakázal činnosť. Roku 1932 Adolf Holý namiesto starého prícestného hostinca postavil nový objekt poniže osady, ktorý slúžil ako predajňa a hostinec. Kúpeľná správa objekt v 50 - tých rokoch odkúpila a dnes slúži na prevádzku kameňolomu. Roku 1922 správa kúpeľov zriadila rezervoár vody o výmere 1602 m2.

piatok 24. júla 2009

Založenie Liečebného ústavu v Kvetnici pri Poprade.

Mudr. Karel Amerling - prvý riaditeľ liečebne
MUDr. Eduard Šubrt
Minister železníc Jiří Sříbrný
MUDr. Jan Pospíšil
Vedúci zdravotného referátu ministerstva železníc Mudr. Eduard Šubrt ( 1868 - 1926 ) a prednosta referátu sociálnej starostlivosti ministerstva železníc JUDr. Ján Pospišíl ( 1880 - 1935 ) si presadili myšlienku založenia ústavu na liečbu TBC, ktorý osadu v tom čase obaja pomenovali Kvetnica. Na prenájom osady od mesta Poprad dal súhlas minister železníc Jiří Sříbrny ( 1880 - 1955 ) a tak ministerstvo 5. júla 1920 prenajalo osadu na 30 rokov. Ročné nájomne činilo 30.000,-KČ. Nájom sa vzťahoval na areál 94 100 m2, štyri mestské hotely, jedna vila, hostinec, kaplnka, hospodárske stavby a 805 ha. lesa. Slávnostné otvorenie kúpeľov bolo 6.júna 1921. Od 11. augusta 1920 niesla osada názov " Masaryková liečebňa pľúcne chorých zamestnancov Československej štátnej správy železničnej v Kvetnici, MUDr. Karel Amerling ( 1886 - 1964 ) sa stal jej prvým riaditeľom a hlavne jeho zásluhou odkúpila železničná správa v roku 1926 všetky prenajaté objekty od mesta Poprad.
Novovek v Kvetnici pri Poprade - pokračovanie č.1


Obraz Kvetnice v pravo aj v ľavo olejomaľba od nemeckého maliara Rudi Sebeida.

Park medzi hostincom , Švajčiarským domom a vilami Pod hradom a Hôľna ruža.Hromadnú dopravu osôb do Kvetnice od začiatku 20. storočia zabezpečoval Omnibus ťahaný konským záprahom. Okrem kúpeľných hostí a majiteľov súkromných letovísk sa v lete často zastavil bulharský cár Ferdinand Coburg ( 1861 - 1948), taktiež majiteľ ťažobných spoločnosti na železnú rudu v Dobšinej, Nižnej Slanej a mnohých baní na Slovensku. Kvetnicu roku 1898 navštívil fotograf z Bardejova Adolf Divold a svoje fotografie zverejnil na pohľadniciach. V rokoch 1926 - 1938 vydal foto pohľadnice z Kvetnice a Popradu aj Ladislav Petrovits zo Spišskej Soboty. Roku 1901 okolie Kvetnice namaľoval nemecký maliar Rudi Sebeida.


Novovek v Kvetnici pri Poprade.Poradie fotiek : Spišský biskup Alexander Párvy, kostolík sv. Heleny, Peter Ráth, Vila Ráth dnes Zámoček , alebo Riaditeľská vila,

Mesto Poprad ponúkla pozemky na vybudovanie rodinných letovísk v Kvetnici. Prvým letoviskom bola vybudovaná na okraji rozľahlej lúky vila Paksi, ktorej majiteľom bol Košický hlavný prokurátor Jozef Paksi ( 1852 - 1924 ). Vedľa hotela Viribus unitis sa roku 1896 postavila ďalšia súkromná vila Szentgiorgyi - dnes Svätý Jur., ktorú vlastnil predseda najvyššieho súdu v Budapešti Imrich Szentgyorayi. Roku 1896 sa postavila v hornej časti osady vila Ráth, ktorá patrila generalnému riaditeľovi Košicko - Bohumínskej železnice Petrovi Ráthovi ( 1842 - ? ) z Budapešti, taktiež čestný občan Popradu. V rokoch 1909 - 1910 postavil Peter Ráth lesnú kaplnku - kostolík , ktorý spišský biskup Alexander Párvy zasvätil na počesť sv. Heleny. Od roku 1952 slúžil kostolík ako sklad pre liečebného ústavu a znova ho dali do užívania 24.decembra 1989.


Fotografie podľa poradia : Vila sv. Jur., Vila Paksi, majiteľ letného sídla Jozef Paksi.

Začiatok novoveku v Kvetnici pri Poprade tretia časť.

Reštauračná sála r. 1885 už po prístavbe nového hostinca.


Hotel Viribus unitis r. 1896
Kúpeľný dom r, 1892
Starý hostinec vľavo a nový hostinec r. 1891.
Mesto Poprad r. 1891 vybudovalo veľký murovaný hostinec k drevenej reštaurácií z roku 1885 , vedľa zákruty starej hradskej neďaleko kamenného mostíka Gánovského potoka. V hostinci bola veľká zimná jedáleň s kapacitou 140 miest a na poschodí sála pre 300 ľudí. V rokoch 1888 - 1889 dalo mesto odvodniť zamokrenú lúku a vybudovalo podľa plánov inžiniera Jozefa Udránského ( 1857 - ? ). Po stavbe železničnej trate Košice - Bohumín sa pre zlepšenie turistickej, ale aj priemyselnej dopravy plánovala aj stavba železničnej trate Poprad - Kvetnica - Hranivnica - Dobšina, pre ktorú boli už r. 1892 vydané povolenia na prípravné práce. Mesto na podnet nájomcu osady Jána Brauera dalo postaviť r. 1892 Kúpeľný dom, ktorý slúžil svojmu účelu do roku 1929. Najväčšou budovou Kvetnice bol hotel Viribus unites postavený blízko hradskej západne od hotela Hôľna ruža roku 1896, ktorého autor projektu nie je známy.Hodnota kúpeľov Kvetnica bola roku 1908 odhadovaná na 600.00,- korún. Roku 1910 sa po Jánovi Breuerovi stal nájomcom hostinca a hotelov Ján Sámsony z Košíc ( 1865 - 1925 ).


Začiatok novoveku v Kvetnici pri Poprade druhá časť.


Na fotografiach v poradí -Gedeon Majunke autor projektov v Kvetnici, Tatranskej Polianke, Dolnom Smokovci. Obytná budova postavená v polovici 20. storočia na mieste, kde stál prvý hotel Švajčiarský dom. Turistický dom Hôľna ruža z r. 1891 - dnes budova Hollý, prvý hotel Švajčiarský dom, hotel Pod hradom z r. 1888 - dnes budova Štúr.

Popradská mestská rada poverila s vyhotovením plánov mestského staviteľa jána Schwartza na prvý hotel v Kvetnici Schweiz Haus - Švajčiarský dom, ktorý postavil Ján Fedák ( 1851 - 1912 z Matejoviec. Slávnostne ho otvorili 14. augusta 1881. Švajčiarský dom pre zlú statiku sa r. 1936 musel zbúrať a na jeho mieste teraz stojí obytná prízemná budova z 50-tích rokov 20. storočia.

Roku 1885 postavili v blízkosti starého prícestného hostinca prízemnú reštauračnú sálu s verandou. Pričinením Jána Bauera ( 1864 - 1838 ) mesto postavilo juhozápadne od Švajčiarského domu hotel Pod hradom - dnes budova Štúr, ktorý bol slávnostne otvorený v októbri 1888. V Júli 1890 sa podľa projektu Gedeona Majunkeho ( 1854 - 1921 ) zo Spišskej Soboty postavila ďalší hotel Hôľna ruža - dnes budova Hollý.