štvrtok 16. júla 2009

Popradský hrad na kopci Zamčisko.

Situačný plán hradiska Popradského hradu na kopci Zamčisko.


Na kopci Zamčisko horstva Kozích vrchov v chotári mesta Poprad sa našli predmety z doby staršej eneolitu a to črepy pátracie takzvanej bádenskej kultúre približne 2500 rokov pred n.l. Objavila sa tu aj strieborná minca - denár Márie z rokov 1384 - 1395, na averze s korunou a na reverze s dvojramenným krížom. Mária bola prostredná dcéra Uhorského kráľa Ľudovíta I. ( 1342 -1382 ), ktorý zomrel na príznaky malomocenstva. Ako prvý spomína nálezy na Zamčisku bádateľ a mineralóg Samuel Augustin ab Hortis ( 1729 - 1792 ), ktorý pôsobil ako Ev. farár v Spišskej Sobote vo svojom diele " TOPOGRAPHISHE BESCHREIBUNG DES FLUSSES POPRAD ODER IN DER ZIPS r.1782, uvádza , že v lese zvanom Schlosen akýsi 14 ročný chlapec našiel pri vyklčovaní starých pňov v r. 1774 poklad klbko zlatého drôtu o hmotnosti 200g. Na kopci Zamčisko je neveľká planina, kde stalo hradisko na ploche 180 X 43 m , ktoré svojou rozlohou a usporiadaním bolo o niečo menšie ako Spišský hrad. K nemu patrilo obrovské územie s mnohými obcami. Či postavili Popradský hrad Germánia, alebo Slovania sa nepodarilo zistiť, ale z určitosťou patril do Veľkomoravskej ríše a pôdorys sa nápadne podobal hradom postaveným na Morave. Popradský hrad r. 1152 obsadzujú takzvaný spišský kopijníci z Malej župy. Hrad r. 1241 vzdoroval nájazdom Tatárov a v ňom si našlo úkryt okolité obyvateľstvo. Po odchode Tatárov sa hrad stáva majetkom Štiavnického opátstva, ktoré obsadia Jiskrovci a tak sa hrad stáva na 40 rokov ich majetkom.Na východnej strane Zamčiska postavili novú strážnu vežu s kruhovým opevnením a priekopou hlbokou 13 m. Rozpínavosť Jiskrovcov vadí Uhorskému Kráľovi Matejovi Korvínovi a roku 1471 pod Hradom Stará Ľubovňa vyhráva v boji proti ich vodcovi Aksamitovi a vytláča Jiskrovcov z Horného Uhorská. Na príkaz Mateja Korvína sa r. 1471 musia v Hornom Uhorskú zbúrať všetky hrady a opevnenia, ktoré patrili Jiskrovcom a takto sa spečatil aj osud Popradského hradu. Mojou poznámkou k Popradskému hradu je , že mal by sa vykonať dôkladný achcheológický prieskum kopca Zámčiska a to s najmodernejšou technológiou čo by pomohlo k presnému určeniu Popradského hradu, ale to je už iná záležitosť na vedeckú tému.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára