piatok 31. júla 2009

Návšteva T.G. Masaryka a zázračné uzdravenie Štefana Krafčíka z Chmelnice v Kvetnici pri Poprade.

Miesto posledného odpočinku Štefana Krafčíka z Chmeľnice. O jeho hrob sa vzorne starajú, pozostalé deti.
Zátišie kaplnky na počesť Panny Márie Lurdskej postavenej r. 1948 p.Martinom Orolinom.

Návšteva prvého Československého prezidenta T.G.Masaryka v Kvetnici.


Básnik katolíckej moderny kaplán vo Veličnej na Orave,Pavol Ušák- Oliva.Akademický maliar Juraj Collinásy.


Dramaturg košického Štátneho divadla Július Zborovjan.

Hudobný historik a skladateľ Anton Cíger.
Kvetnicu v druhej polovici 20. rokoch dvadsiatého storočia navštívil prezident Československa T.G.Masaryk ( 1850 - 1937), ktorý sa podrobne oboznámil z prevádzkou ústavu. Nový liečebný pavilón sa staval podľa projektovej dokumentácie ing. arch. Gustáva Kulhavého a stavbu zahájila 7. marca 1930 firma Josefa Šašinku. Oficiálne sa nový pavilón odovzdal 6. januára 1932 a pomenoval sa na Júbilejný pavilón. ( poznámka autora : 7. januára mal 80 rokov T.G.Masaryk) V júli 1936 sa k pavilónu pribudovalo chirurgické oddelenie a do prevádzky sa odovzdalo 22. apríla 1937. V Kvetnici sa liečili významný slovenský dejatelia ako napr. Pavol Ušák - Oliva ( 1907 - 1941 ) básnik katolíckej moderny. Na jeho počesť je v Poprade pomenované aj Katolícke Gymnázium Pavla Ušáka - Olivu, ďalej akademický maliar Juraj Collinásy ( 1907 - 1963 ), Július Zborovjan ( 1921 - 1974 ) - dramaturg košického Štátneho divadla - básnik prekladateľ, Anton Cíger ( 1911 - 1976 ) hudobný historik a skladateľ. Ešte jednu perličku k pacientom liečebného ústavu chcem zverejniť,o ktorej má poznatok len malá skupina ľudí okolo rodiny Štefana Krafčíka z Chmeľnice č.d. 85 okr. Stará Ľubovňa. Menovaný sa v Kvetnici liečil v 70. rokoch dvadsiateho storočia na respiračnú chorobu pľúc. Celá rodina si už myslela, že sú to jeho posledné dni života na tomto svete, a že v Kvetnici dokončí svoju životnú púť. Jeho manželka Anna s dvoma dcérami a synom Ondrejom ho navštevovali každú nedeľu. V tom období tvrdého komunizmu v Kvetnici nebol kostolík v prevádzke na cirkevne zaležitosti, ale sa využíval ako sklad liečebného ústavu. Ako verné dietky božie sa aj s ťažko chorím Štefanom Krafčíkom celá rodina modlila svätý ruženec pri kaplnke Panny Márie Lurdskej. Takúto podobu mala ich návšteva každú nedeľu, až jeho ošetrujúci personál s lekárom konštatovali nepochopiteľné, až priam zázračné uzdravenie. Rodina z Chmelnice pritom vedela komu za tento zázrak má ďakovať, bola to Panna Mária Lurdská v Kvetnici. Na prvú nedeľu v mesiaci sa celá rodinka zišla pri kaplnke Pannej Márií Lurdskej a modlidbou ďakovala za zázračné uzdravenie otca rodiny, ktorý sa dožil požehnaného veku 88 rokov.Do svojej smrti stále fajčil a zomrel v pokoji na starobu. Svedkami tohto zázraku sú ešte žijúce jeho deti Elena, Violka, ako aj ich brat Ondrej. O tomto skutku nášho nebeského otca Pána Boha nik doposiaľ verejne nerozorával, až teraz som si to dovolil ja ako poučujúci svedok tohto zázraku. Nech toto uzdravenie Štefana Kravčíka z Chmeľnice je povzbudením pre všetkých, čo prosia o pomoc matku Ježiša Krista, Pannu Máriu.Večná chvála a sláva nášmu otcu nebeskému jedinému Bohu večnému a živému.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára