utorok 10. augusta 2010

Internetové Múzeum minerálov - č.162 Malachit z Kvetnice

Názov minerálu - malachit. Malachit v Kvetnici sa vyskytuje prevažne v Malom lome. Vo Veľkom lome sa tento minerál nachádza vzácne. Na Slovensku poznáme prevažne malachit s nátekovitou, obličkovitou vrstevnatou štruktúrou. Najkrajšie vzorky pochádzajú z lokality: Špania Dolina, Ľubietová, Rožňava, Novoveská Huta. V Kvetnici tvorí povlaky, ktoré majú sýtozelenú farbu a bledozelený vryp. Je to uhličitan meďnatý, ktorému v Mohsovej stupnici tvrdosti patrí 3,5 až 4 stupeň. Malachit vzniká vo zvetraných častiach medených ložísk v Kvetnici často s azuritom, ale aj s chalkopyritom. Rozpúšťa sa šumením v zriedenej kyseline soľnej. Jeho využitie ako drahého kameňa je prevážne v šperkárstve. Ďalej sa z neho vyrábajú rôzne ozdobné predmety, ale používa sa aj v laboratóriach.
Adresa redakcie: mineralykvetnica@netpoprad.sk