utorok 21. apríla 2009

Vysoké Tatry - Hohe Tatra

Pôvod a význam Tatier je doteraz nevyriešený. Niektorí vedci jeho vytvorenie pripisujú obyvateľom, ktorí sídlili na Slovensku ešte pred príchodom Slovanov a to Keltom. Iný ho odvádzajú z Árijského slova Tatra, TATRA= temný, tmavý, alebo z praslovanského termínu TRTI = bralá, a to vysvetlenie sa zdá najpravdepodobnejšie. Názov Tatry sa po prvý raz objavuje v listine Pražského biskupa z roku 973 ako TRITRI, v znení Tatry prvý raz v listine Krakovského vojvodu Boleslava z roku 1255 a v jednej Uhorskej listine z roku 1315 je pomenovanie Alpes Tatrum. Srdečne ste pozvaný na návštevu Vysokých Tatier.

Pračlovek v Gánovciach tretia časť.

- Informačná tabuľa z ktorej som čerpal námet na tento článok. Je vybudovaná priamo pred vstupom do priestoru travertínovej kopy.
- Zuby mamuta.
- Sláva Ganovských kúpeľov je už nenavratne preč. Možno sa nájde investor a kúpeľom sa vráti jej krása, úspech a sláva.

pondelok 20. apríla 2009

Pračlovek v Gánovciach druhá časť.

-Unikátne nádoby z brezovej kôry ( doba bronzová)
-Nástroje pravekého človeka vyrobené z jeleních parohov, kamenná sekera osadená v parohu.
- Rekonštrukcia lebky pračloveka - neandertálca.

Pračlovek v Gánovciach prvá časť.Gánovce, obec a menšia kúpeľná osada, ležia 3 km na juhovýchod od Popradu. Majú veľmi pekné okolie. Historická obec je po prvý raz písomne doložená roku 1317 ako Villa Ganau. Gánovský kostol po prvý raz sa spomína v listinách roku 1479. Hodnotný neskorogotický triptych sv. Mikuláša, vytvorený pod vplyvom levočskej umeleckej školy, je z čias okolo roku 1500. Osadou Gánoviec sú Filice, pomenované podľa kolonistu Filu, ktorému uhorský kráľ Béla iV. daroval tunajšie pozemky roku 1256. Minerálne pramene podnietili vznik Gánovských kúpe, ktoré pochvalne spomína už Juraj Vebrner r. 1549. Roku 1852 boli vybudované ako termálno - liečebné miesto. Gánovce sú známe nielen ako kúpele. Na pravej strane kúpeľného parku je vápencový vršok, zvaný Hrádok, ktorý sa spomína v chatárskej listine štiavnického opátstva v roku 1256. Hrádok mal podobu baňatej fľaše o veľkosti 1,2 ha a výške 15 m. V dobe ľadovej tu vyvrel teplý prameň vo výške 12 m vrchu. Od sedemdesiatych rokov XIX. storočia slúžil vrch ako kameňolom. Počas lámania kameňa sa prichádzalo na rôzne predmety, ktoré si ľudia odnášali. Popradský učiteľ Munnich zistil rad hrobov, vyložených kameňom, a v nich hlinené nádoby s popolom, so zvyškami ľudských kosti končatín, nástroje a bronzové ozdoby. Po prvej svetovej vojne sa počas lámania kameňa našli skameneliny zvieracích kosti, ohorené drevo a iné predmety, ktoré pripomínali stopy ľudského sídliska. Na nálezy upozornená Československá akadémia vied v Prahe sa ujala vykopávok v roku 1925. Vo vnútri kopca objavili viac dymových otvorov, vedúcich do hlbinných skrýš. V tých sa našli kusy ohoreného dreva, rôzne kamenné a drevené nástroje, zaostrený kus kosti v podobe dláta. Podľa pozostatkov bola skrýša vyložená vetvami a trávou, uprostred zostala hŕba popola. V skrýši nižšie sa našli kosti vodného koňa, mamuta, jaskynného leva, škrupiny lieskovcov. V travertínovej kope, navrstvenej termálnym žriedlom, našiel kamenár Kolman Koky roku 1926 vyliatok mozgovne neandertálca, nižšie sa nachádzali kusy klov mamuta a zuby nosorožca. Podľa archeológov z viacerých štátov nálezy dokazujú, že ide o sídlisko pračloveka - neandertálca z mladšej doby kamennej. O nálezoch vyšli vedecké práce našich i zahraničných archeológov. Z nálezov vyliatok mozgovne neandertálca je uložená v Národnom múzeu v Prahe, viac veci v Nitre a v múzeu v Poprade. Nálezisko v Gánovciach má význam nielen pre našu, ale aj pre celosvetovú archeologickú vedu vôbec.

Západ slnka nad Popradom.Slnko zapadá, ale život ide ďalej s nádejou, že uvidíme jeho ranné zore.

Živá príroda v Kvetnici pri Poprade.

Pohľad na stádo Melónov asi 35 kusov pasúcich sa na zelenej lúke je prekrásny pohľad v zvernici Poľovníckeho združenia Dubina v lokalite Kvetnica pri Poprade.

Živá príroda z Kvetnice pri Poprade.
Neživá príroda je krásna, ak jej človek rozumie, ale živá príroda je ešte krajšia lebo je našou viditeľnou súčasťou. Preto si ju chráňme a zveľaďujme! V zimnom období náš Mineralogický krúžok sa bude zúčastňovať prikrmovania lesnej zveri. Tento statný diviak sa volá Richard a je umiestnený v zvernici Poľovníckeho združenia Dubina v lokalite Kvetnica pri Poprade v smere na Spišské Bystré.

Šupinkatý chlorit z Kvetnice pri Poprade.

Šupinkaty chlorit sa vyskytuje na horninách ako povlak v puklinách. Majú tmavohnedú, tmavo zelenú a čiernu farbu. Tento sme našli s naším krúžkom v lokalite Veľký lom, Kvetnica pri Poprade, Slovensko.

nedeľa 19. apríla 2009

Epidot z Kvetnice pri Poprade.

Epidot v melafýrovej hornine o hrúbke 50 cm. Lokalita : Veľký lom, Kvetnica pri Poprade, Slovensko.
Názov minerálu : epidot- má silikátové chemické zloženie, štiepateľnosť- dokonalá, lom - nerovný,lesk - perleťový, tvrdosť 6 - 7, ferba je zvyčajne žltkasto až hnedasto pistáciovozelená.Agregáty sú vláknité, zrnité alebo masívne. Epidot sa nachádza v metamorfovaných horninách. Vzniká aj premenou plagioklasov. Epidot je v Kvetnici skoro všade nie je ho problém nájsť. Deti z nášho Mineralogického krúžku ho už majú vo svojích zbierkach.

Kryštalický baryt a elektrum z Kremnice.
Kryštalický baryt z Kremnice lom Šturec a v pravo elektrum: hornina z ktorej sa ťažilo striebro a zlato v Kremnici. Nález je z hornej časti prepadliska Šturec rok 2008.

Krištáľ z Banskej Štiavnice a Kremnice

Krištáľ SiO2 nájdený v Banskej Štiavnici r. 2008 a Krištáľ z Kremnice spodná časť prepadliska Šturec.

Krištáľ a záhneda SiO2

V ľavo je krištáľ z Vyhne rok 2007 a v pravo je drúza záhnedy z Kremnice lom Šturec, Slovensko. Rok nálezu : 2008.

Ukážka niekoľko druhov kremeňa SiO2.

V ľavo je železitý jaspis v mojej zbierke od r.2007. Nález: - násyp cesty Líbeznice pri Prahe. V pravo je červený jaspis nájdený pod Kalváriou v Banskej Štiavnici r. 2008.

Kremeň Sio2 - ukážka niekoľko druhov.


Citrín z Brazílie pravdepodobne tepelne upravený a ruženín z Kvetnice pri Poprade Veľký lom nález r. 2005.

Prírodný asfalt z Kvetnice pri Poprade.
Prírodný asfalt- je to nerudná surovina, ktorá vzniká premenou ropy pod tlakom a za určitej teploty. Vyskytuje sa vo forme asfaltových jazierok. Asfalt patrí k bežným organogénným materiálom, jedná sa o pozostatky tiel živočíchov. Má čiernohnedú, až čiernu farbu. je mäkký, teplom mäkne ešte viac, podobne ako priemyselný asfalt. Výskyty sú drobné, asfaltové korekcie a majú veľkosť do niekoľko centimetrov. Vyskytuje sa aj ako tenké vrstvičky. Prírodný asfalt nájdete v Kvetnici v M - lome na pravo od stredu ťažobnej jamy. Tieto vzorky sme našli s naším Mineralogickým krúžkom začiatkom apríla 2009.

Krištáľ-Marmarošský diamant z Kvetnice pri Poprade.


Názov minerálu : Krištáľ-Marmarošský diamant - SiO2 je nerast odroda kremeňa. Vyskytuje sa v puklinách hornín, kde vznikol kryštalizáciou z hydrotermalných roztokov. Má obojstranne vyvinuté kryštálové plochy, je dipyramidálny s krátkymi plochami. Vzhľadom pripomína diamant. Je číry, a má silný sklenený lesk. Na Slovensku sa vyskytuje od Stakčína, Uble, Uliča až po Veľkú Poľanu, Veľkého Lipníka a v okolí potokoch Starej Ľubovne. . Tieto kryštáli som našiel v M - lome v prírodnom asfalte roku 2008 a sú veľké od 0,3mm, až po 0,9mm. Ako je vidieť na obrázku niektoré kryštali sú ešte zanesené od asfaltu.

Zlato z Kvetnice pri Poprade.Názov kovu : zlato - chemická značka Au. V prírode sa nachádza ako rýdzi prvok. Je opacité, kovovo žltej farby. Zliatina zlata a striebra býva svetlejšia a označuje sa ako elektrum. Väčšinou sa zlato nachádza ako drobné zrnka, ploché zliatinky a nuggety. Má vysokú hustotu, je mäkké, krájateľné nožom, ľahko tvarovateľné. Na Slovensku sa ťažilo v Banskej Štiavnici, Kremnici a ťaží sa v Hodruši Hámre. V Kvetnici sa datuje nález podľa bádateľa a mineralóga Augustina ab Hortisa ( 1729 - 1792) ktorý uvádza, že akýsi 14 ročný chlapec roku 1774 našiel klbko zlata o váhe 200 g pri vyklčovaní pňov v lese zvanom Schlosechen. Podľa niektorých meteorológov sa zlato v mikroskopických zrnách vyskytuje v M - lome. Ja som zatiaľ to šťastie nemal možno niekedy azda raz ......? . V mojej zbierke je zlato,ktorého pôvod je neznámy. ( Kúpil som ho na burze.) Elektrum v hornine pochádza z lokality Šturec horná časť v ľavo.

Tetraedrit z Kvetnice pri Poprade.

Tetraedrit z lokality Veľký lom Kvetnica pri Poprade.
Názov rudného minerálu: tetraedrit - je opacitný, kovovosivý až takmer čierny, niekedy má povlaky mosadzne žltého chalkopyritu. Chemické zloženie - sulfosoľ. Môže obsahovať tiet prvky : síru, striebro, meď, ortuť, antimon. Kryštálovová sústava - kubická, lesk - kovový, tvrdosť 3 - 4,5. Nachádza sa v hydrotermálnych žilách, alebo metamorfovaných horninách. V Kvetnici ho nájdete v M - lome v hornej časti prvej etáži v ľavo aj vo Veľkom lome.

Meď z Kvetnice pri Poprade.

Názov kovu : meď - chemické zloženie prvok Cu. Je jeden z mála kovov, ktoré sa vyskytujú v rýdzej podobe, chemicky nezviazanej s inými prvkami. Je opacitná, čerstvá má jasný kovový lesk a lososovoružovú farbu, ale veľmi rýchlo hnedne a matne. Vyskytuje sa vo forme nepravidelných sploštených rozvetvených drôtikov, alebo je masívny. Rýdza meď vzniká v oxidačných zónach ložísk medi a nachádza sa aj v bázických vyvretých horninách. V Kvetnici sa meď ťažila od roku 1308 do konca 18. storočia pod Strieborným kopcom.

Porfyrický melafýr z Kvetnice pri Poprade.


Názov horniny : melafýr - je vyvretá hornina, ktorá obsahuje sodno vápenaté živce s oligoklasom až andezitom. Výraslíce sú kosoštvorcového prierezu. Veľkosť zrna - menej ako 0,1 mm do 2 cm. Hlavné zložky : výrastlice. Melafýr vďaka svojej tvrdosti a kráse bol využívaný ako dekoračný kameň. Melafýr má v horninách, ktoré sa vyskytujú v Kvetnici hojné zastúpenie a nájdete ho bez problémov asi všade, v potokoch pri cestách vo Veľkom aj Malom lome.

Azurit a malachit z Kvetnice pri Poprade.


Názov minerálu : azurit - vytvára zložité, často tabuľkovité s klinovitým zakončením, môžu byť aj rozetovité agregáty. Má azúrovo tmovomodré, ale masívne a zemité agregáty sú bledšie. Je bežný minerál v oxidačných zónach ložísk medi, ktoré vznikli v karbonátových horninách, akými sú napríklad vápence. Chemické zloženie : uhličitan, štiepateľnosť- dokonalá, tvrdosť - 3,5 až 4/6
Názov minerálu : malachit - je sekundárny minerál medi a má svetlozelenú až tmavozelenú farbu. Je to uhličitan, štiepateľnosť - dokonalá , lesk - sklovitý ak je vláknitý, hodvábny- svetlozelený. Tvrdosť 3,5 - 4/4. Malachit a azurit šumia v zriedenej HCl. Tieto ložiska azuritu a malachitu na obrázku sa nachádzajú v M- lome Kvetnica pri Poprade na kalcite v hornej pravej časti asi 0,5m pod povrchom.

Limonit a zrnitý chalkopyrit z Kvetnice pri Poprade.


Názov rudného minerálu :limonit sa označuje zmes oxihydroxidov železa, pozostávajúce z geothitu, lepidokrokitu, akagenéitu a môžu byť prítomné aj malé množstva hematitu - ílových minerálov. Limonit je žltý, hnedožltý alebo oranžovožltý. Je masívny a jemnozrnný. Tvorí práškové masy. Tvrdosť sa mení podľa chemického zloženia, je to oxid. Tento limonit je posiaty zrnitým chalkopyritom a našiel som ho v strede M-lomu po odstrele roku 2008.Veľkosť vzorku bol asi 1,5 m vysoký a 1,2 m široký. Na prvý pohľad som si myslel z diaľky, že vidím asi zlato až taký kvalitný lesk mal chalkopyrit na slnku.

Chalkozin Cu2S z Kvetnice pri Poprade.Názov minerálu : chalkozin Cu2S Tento dôležitý rudný minerál medi je opacitný, tmavo kovovosivý, pri svetle matnie. Má prizmatické, alebo tabuľkovité kryštály a vytvárajú zrasty. Väčšina chalkocitu je masívna, alebo zrnitá. Tvrdosť : 2,5 - 3,5 Mohsovej stupnice tvrdosti. Vyskytuje sa v porfýrových ložiskách medi - napr. v Kvetnici pri Poprade, M- lom. Nález tohto exponátu je z roku 2007 s povlakom chloritu medi.

Vystavené minerály v ZŠ Jarná v Poprade.

Mineralogický krúžok pri ZŠ Jarná v Poprade si zriadil stálu výstavu minerálov a hornín z Kvetnice pri Poprade , Slovenska a zahraničia. Žiaci školy si takto môžu doplniť svoje vedomosti o neživej prírode a zúčastňovať sa na besedách a súťažných kvízoch. Touto cestou prosíme o možnosť doplnenia minerálov z iných lokalít Slovenska. Naš krúžok Vám poskytne zase minerály a horniny z Kvetnice pri Poprade formou výmeny. Naša adresa školy je uvedená v článku: Mineralogický krúžok pri ZŠ Jarná v Poprade. Ďakujeme a tešíme sa na prvú výmennú burzu minerálov.

Ametyst a siderit z Kvetnice pri Poprade.

Názov minerálu : kryštálová drúza ametystu Si02 - kremeň a kryštály sideritu v strede drúzy z Kvetnice pri Poprade, Slovensko. Veľkosť 9,5cm x 6,5cm. Lokalita nálezu : M- lom, roku 2003 na halde pod drvičom. Kremeň SiO2- je mimoriadne rozšírený minerál. Vytvára šesťboké kryštály s pyramíde podobnými zakončeniami. Poznáme niekoľko druhov kremeňa a to : holubnikovitý, záhnedu, citrín, ametyst, jaspis- červený, žltohnedy, zelený, chalcedon, acháty, ruženín atď. Nachádza sa v hydrotermálnych žilách. Chemické zloženie- oxid, Kryštalografická sústava- trigonálna, štiepateľnosť - žiadna, tvrdosť - 7 podľa Mohsovej stupnice.

Názov minerálu : siderit Fe2+CO3- vytvára zvyčajne nepravidelné kryštalické masy alebo romboédrické kryštály so zaoblenými plochami. vyskytuje sa v hydrotermálnych žilách a v oxidačných zónach ložísk železa. Chemické zloženie : uhličitan, kryštalografická, sústava - trigonálna, štiepateľnosť dokonalá, lesk sklovitý alebo perleťový, tvrdosť 3,75 - 4,25 Mohsovej stupnice.

sobota 18. apríla 2009

Bornit , Covellin z Kvetnice pri Poprade

Názov minerálu : bornit CuFeS4- Je to dôležitá medená ruda je opacitný, hnedasto červená vzniká často premenlivý purpurový nádych. nachádza sa v hydrotermalných ložiskách medi. Chemické zloženie : sulfid. Štiepateľnosť : nezreteľná až lastúrová. Lesk- vryp: kovový - čiernosivý. Tvrdosť - hustota : 3 - 3,25 / 5,06.

Názov minerálu : Covellit CuS - má jasne kovovo modrú farbu s purpurovým nádychom.Lesk : polokovový, matný. Štiepateľnosť : dokonalá, tenké vrstvičky. V Kvetnici sa vyskytuje vo forme masivných agregátov. Vzniká v oxidačných zónach medených ložísk spolu s bornitom, chalkocitom a chalkopyritom. Bornit spolu s covellitom som našiel roku 2008 v M-Lome, Kvetnici pri Poprade, Slovensko.

piatok 17. apríla 2009

Chalkopyrit a staré bane v Kvetnici pri Poprade č.1


Tento nádherný kúsok Chalkopyritu CuFeS2, sme našli v Kvetnici pri Poprade počas nášho Mineralogického krúžku pri ZŠ Jarná v Poprade. Čerstvý je opacitný, mosadznožltý,ale postupom času na ňom vzniká premenlivý nádych. Vzniká na hydrotermalných ložiskách vo forme roztrúsených zŕn a je dôležitým rudným materialom v porfýrických medených ložiskách.Chemické zloženie - je to sulfid. Lesk - kovový. Štiepateľnosť - zlá.Určovanie - Chalkopyrit poznáme podľa mosadznej farby, ľudovo nazývané falošné zlato. V Kvetnici pri Poprade naši predkovia veľmi dobré vedeli o jeho výskyte pod Strieborným kopcom a preto už začiatkom roku 1308 vznikajú prvé bane. Pri zahájení činnosti Malého lomu roku 1956 sa všetky vchody do baní zasýpali, aby pri odstreloch hornín tlaková vlna bola kontrolovateľná a neohrozovala tak obyvateľov Kvetnice. Do tejto bane prvý zriaďovatelia lomu si vybudovali sklad výbušnín, no po čase bol sklad premiestnený na bezpečnejšie miesto. Tento vstup do bane sme s deťmi Mineralogického krúžku navštívili, ako aj ostatné tri vchody pod Strieborným kopcom. Našu túru prírodou sme nazvali " Po stopách starých banských diel". Kvetnica bola jeho prvou časťou a v pláne máme s našim krúžkom ešte pozrieť lokalitu okolia Spišskej Novej Vsi, Ľubietovej, Dubníka, Kremnice, Banskej Štiavnice, Rožňavy, Dobšinej . Zdar Boh!

streda 15. apríla 2009

Z činnosti Mineralogického krúžku pri ZŠ Jarnej v PopradeUkážkou minerálov a hornín na stretnutí sa mladým členom dal základný pozitívny vzťah k mineralógií. Deti boli okúzlené tvarom a farbou citrínu, v úžase s farbou drahého opálu. Prekvapila ich váha mangánu, či meteoritu a ľahkosť pemzy. Vstúpili do tajomstiev zlatonosnej horniny z Kremnice, ale aj do štruktúry melafýru, pieskovca, vápenca. Očka im iskrili pri každom predstavenom exponáte a otázok bolo cez tisíc. Svojimi otázkami potvrdili len to čo chcú sa naučiť a čo ich zaujíma. Dal som v krúžku úplnú voľnosť v spotrebovaní vedomosti, všetko sa riadi na základe dobrovoľnosti a vôle poznávať neznáme a doposiaľ nepoznané. Ostatných žiakov školy sme vôbec neobišli. Začlenili sme ich do spoznávania minerálov prostredníctvom našej stálej výstavky a dali im možnosť spoznávať dobrovoľne krásu a tajomstvá neživej prírody. Najväčší dojem u detí som postrehol na besiedke s majiteľom predajne minerálov Morimus p. Chmelárom, ktorý sa ujal úlohy hostiteľa majstrovský a profesionálne s dlhoročnou praxou zberateľa. Mohli sme tu nahliadnuť do tajomstiev achátov z Brazílie, spoznať mäkkosť mastenca, tvrdosť topásu,korundu a krásu zlata. Lomom svetla sa predviedol dvojlomý kalcit a Marmarošský diamant. K úplnej spokojnosti priviedli deti šperky a výrobky z minerálov. Pri lúčení s predajňou sa srdiečka im veľmi potešili, keď ich p. Chmelár obdaril malým kúskom dvojlomého kalcitu. Prvý krát videli základné druhy minerálov ich vznik a výskyt. Naučili sa Mohsovu stupnicu tvrdosti, vlastnosti minerálov, vznik hornín od hviezdneho štádia až po dobu človeka. Druhý krát videli, kde sa minerály predávajú a po tretí krát sa oboznámili, aké minerály a horniny sa vyskytujú v Kvetnici. Besiedky sa v M - lome ujal jeho vedúci p. Wágner, ktorý deti pre svoju zaneprázdnenosť napokon po čase prenechal mne. Nebol to žiaden problém, lebo v tomto lome poznám každú skalu, každú puklinu. Viem kde čo hľadať, kde sa nájdu acháty, kde je prírodný asfalt atď. Ukázal so im spôsob ťažby kameňa , spôsob drvenia, triedenia na frakcie a jeho význam pre spoločnosť. Všetky svoje skúsenosti som dal deťom a tie z lomu odchádzali s plnými batôžkami achátov, jaspisov, kalcitu, azuritu, malachitu atď. Ukázal som cestičku k žilám bornitu, malachitu, azuritu, covelinu a vchod do bane na ťažbu medi a striebra z roku 1308. Po týchto stretnutiach môžem pokojne konštatovať, že moje rozhodnutie dať život Mineralogickému krúžku bolo správne rozhodnutie, ktoré budem postupne rozširovať o poznávanie živej prírody.

Váš vedúci Mineralogického krúžku pri ZŠ Jarnej v Poprade.

1 fotografia: Realizácia stálej výstavky minerálov.
2 fotografia: Mineralogický krúžok v predajni minerálov Morimus p. Chmelára.
3 fotografia: Besiadka s vedúcim M - lomu v Kvetnici pri Poprade.

utorok 14. apríla 2009

Achát - Kvetnica pri Poprade.

Názov minerálu: achát SiO2, veľkosť - 7 cm x 4,5 cm.
Lokalita nálezu :M- Lom, Kvetnica pri Poprade, Slovensko
Rok nálezu :2008 Tento lom bude podľa informácií pracovníkov v prevádzke asi do konca mesiaca september 2009 z dôvodu novej žiadosti licencie na ďalšiu ťažbu( nie je už priestor na ťažbu- dobre by bolo odkúpiť južnú stranu Strieborného kopca v smere ku Kvetnici). Ak sa bude ešte niekedy ťažiť kameň v tomto lome ukáže čas?
Achát leštil : Mojmír Hřích z Klašterec nad Ohří.

nedeľa 12. apríla 2009

Zahraničná zbierka minerálov - achát z Maroka


Názov minerálu : achát SiO2, lokalita -Maroko. Veľkosť 6,5cm x 5cm. Kúpil som ho na burze v Příbrami r.2008 ako pecku za 15,-. Po rozrezaní a vyleštení som ho pomenoval " kráľovský ". Moje hodnotenie: je nádherný.
Leštil : Mojmír Hřích z Klašterce nad Ohří

Achát - Kvetnica pri Poprade.

Názov minerálu : achát Si02, veľkosť 5,5 cm x 4 cm.
Lokalita nálezu: Veľký lom, Kvetnica pri Poprade, Slovensko.
Rok nálezu : 2008.
Leštil : Mojmír Hřích z Klašterce nad Ohří.

sobota 11. apríla 2009

Mineralogický krúžok v Poprade.

Dňa 01.04.2009 pri ZŠ Jarná v Poprade zahájil svoju činnosť Mineralogický krúžok.
Jeho cieľom je : Prehlbovať u detí lásku k živej a neživej prírode. Kladne vplývať na ich perspektívny výber budúceho povolania so zámerom na vedný odbor - Geológia, Mineralógia, Petrológia a baníctvo.
Do krúžku sa prihlásilo 19 žiakov a to 6 chlapcov a 13 dievčat. Priemerný vek detí je 10 rokov.
Program Mineralogického krúžku pre školský rok 2008 - 2009 s prechodom na školský rok 2009 - 2010 je následovný:
- Naučiť členov krúžku čím sa zaoberá Geológia, Mineralógia, Petrológia. Aké poznáme bane a spôsob ťažby hornín, drahých kovov, rudných nerastov atď.
- Naučiť históriu a vznik baníctva na Slovensku. Spoznávanie hlavných banských miest ich činnosť až po ich zánik.
- Naučiť rozpoznávať minerály a horniny. Ochrana minerálov a ich význam pre spoločnosť.
- Naučiť členov krúžku, ktoré minerály sa môžu zberať, ich spôsob hľadania, zberu, starostlivosť a údržba svojej zbierky.
- Organizovanie vlastných výstav minerálov a začleniť tento krúžok do mineralogického života v Slovenskej a Českej republike.
-Organizovanie výletov s cieľom spoznávať živú a neživú prírodu.
- Organizovanie besied s geológom, mineralógom, petrológom, pracovníkom lesného hospodárstva, poľovníkom atď.
- Naučiť spoznávať liečivé rastliny, ich zber a použitie.
- Počas zimného obdobia budeme pomáhať poľovníckemu združeniu prikrmovaním lesnej zveri.
- Návšteva Mineralogického Múzea v Banskej Štiavnici, Liptovskom Mikuláši, Kremnici atď.
- Organizovanie súťaži pre detí z oblasti mineralógie, petrológie, geológie na úrovni školy, okresu, kraja a Slovenska.
- Náš Mineralogický krúžok v Poprade je ako prvý založený na Slovensku spomedzi základných škôl a bude príkladom v činnosti a vzorom pre ďalšie základné školy na Slovensku a v Českej republike.
Na splnenie tohto neľahkého programu žiadam všetkých milovníkov mineralógie, rodičov, podnikateľskú verejnosť pri napomáhaní vedenia tohto krúžku a to radou, osobnou účasťou, darom minerálov, darom techniky-napr, mikroskopu, geologických kladív atď. Táto naša spoločná práca nedonesie hneď výsledky, ale tie prídu tak za desať rokov, keď tieto deti sa budú hlásiť na vysoké školy. Tento spôsob práce je šanca do budúcna pre celú našu spoločnosť a vedeckú obec na Slovensku.
Ak sa rozhodnete pomôcť v činnosti nášho krúžku môžte tak urobiť na adrese : Základná škola Jarná , ulica Jarná 3168 / 13, 058 01 Poprad, alebo mail. adrese: Skola@zsjarna.edu.sk , kde obdržíte bližšie informácie.
S veľkou vďakou, vedúci Mineralogického krúžku pri ZŠ Jarná v Poprade.

piatok 10. apríla 2009

Karneol z Kvetnice pri PopradeNázov minerálu : karneol SiO2 - odroda chalcedónu. Je vždy oranžový, alebo červený od množstva jemných inklúzií hematitu. Oddávna sa používa ako drahý kameň. Od jaspisov sa líši kompaktným tmavočerveným sfarbením. Na Slovensku je výskytov : v Bartošovej Lehôtke,v Hliníku nad Hronom, Jastrabej,na Šibeničnom vrchu pri Kopaniciach a inde. Tento karneol som našiel v lokalite Veľký lom, Kvetnica pri Poprade, roku 2008. Veľkosť minerálu je 8,5cm x 4,3cm.
Leštil a upravoval : Mojmír Hřích z Klašterce nad Ohří.