sobota 18. apríla 2009

Bornit , Covellin z Kvetnice pri Poprade

Názov minerálu : bornit CuFeS4- Je to dôležitá medená ruda je opacitný, hnedasto červená vzniká často premenlivý purpurový nádych. nachádza sa v hydrotermalných ložiskách medi. Chemické zloženie : sulfid. Štiepateľnosť : nezreteľná až lastúrová. Lesk- vryp: kovový - čiernosivý. Tvrdosť - hustota : 3 - 3,25 / 5,06.

Názov minerálu : Covellit CuS - má jasne kovovo modrú farbu s purpurovým nádychom.Lesk : polokovový, matný. Štiepateľnosť : dokonalá, tenké vrstvičky. V Kvetnici sa vyskytuje vo forme masivných agregátov. Vzniká v oxidačných zónach medených ložísk spolu s bornitom, chalkocitom a chalkopyritom. Bornit spolu s covellitom som našiel roku 2008 v M-Lome, Kvetnici pri Poprade, Slovensko.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára