streda 15. apríla 2009

Z činnosti Mineralogického krúžku pri ZŠ Jarnej v PopradeUkážkou minerálov a hornín na stretnutí sa mladým členom dal základný pozitívny vzťah k mineralógií. Deti boli okúzlené tvarom a farbou citrínu, v úžase s farbou drahého opálu. Prekvapila ich váha mangánu, či meteoritu a ľahkosť pemzy. Vstúpili do tajomstiev zlatonosnej horniny z Kremnice, ale aj do štruktúry melafýru, pieskovca, vápenca. Očka im iskrili pri každom predstavenom exponáte a otázok bolo cez tisíc. Svojimi otázkami potvrdili len to čo chcú sa naučiť a čo ich zaujíma. Dal som v krúžku úplnú voľnosť v spotrebovaní vedomosti, všetko sa riadi na základe dobrovoľnosti a vôle poznávať neznáme a doposiaľ nepoznané. Ostatných žiakov školy sme vôbec neobišli. Začlenili sme ich do spoznávania minerálov prostredníctvom našej stálej výstavky a dali im možnosť spoznávať dobrovoľne krásu a tajomstvá neživej prírody. Najväčší dojem u detí som postrehol na besiedke s majiteľom predajne minerálov Morimus p. Chmelárom, ktorý sa ujal úlohy hostiteľa majstrovský a profesionálne s dlhoročnou praxou zberateľa. Mohli sme tu nahliadnuť do tajomstiev achátov z Brazílie, spoznať mäkkosť mastenca, tvrdosť topásu,korundu a krásu zlata. Lomom svetla sa predviedol dvojlomý kalcit a Marmarošský diamant. K úplnej spokojnosti priviedli deti šperky a výrobky z minerálov. Pri lúčení s predajňou sa srdiečka im veľmi potešili, keď ich p. Chmelár obdaril malým kúskom dvojlomého kalcitu. Prvý krát videli základné druhy minerálov ich vznik a výskyt. Naučili sa Mohsovu stupnicu tvrdosti, vlastnosti minerálov, vznik hornín od hviezdneho štádia až po dobu človeka. Druhý krát videli, kde sa minerály predávajú a po tretí krát sa oboznámili, aké minerály a horniny sa vyskytujú v Kvetnici. Besiedky sa v M - lome ujal jeho vedúci p. Wágner, ktorý deti pre svoju zaneprázdnenosť napokon po čase prenechal mne. Nebol to žiaden problém, lebo v tomto lome poznám každú skalu, každú puklinu. Viem kde čo hľadať, kde sa nájdu acháty, kde je prírodný asfalt atď. Ukázal so im spôsob ťažby kameňa , spôsob drvenia, triedenia na frakcie a jeho význam pre spoločnosť. Všetky svoje skúsenosti som dal deťom a tie z lomu odchádzali s plnými batôžkami achátov, jaspisov, kalcitu, azuritu, malachitu atď. Ukázal som cestičku k žilám bornitu, malachitu, azuritu, covelinu a vchod do bane na ťažbu medi a striebra z roku 1308. Po týchto stretnutiach môžem pokojne konštatovať, že moje rozhodnutie dať život Mineralogickému krúžku bolo správne rozhodnutie, ktoré budem postupne rozširovať o poznávanie živej prírody.

Váš vedúci Mineralogického krúžku pri ZŠ Jarnej v Poprade.

1 fotografia: Realizácia stálej výstavky minerálov.
2 fotografia: Mineralogický krúžok v predajni minerálov Morimus p. Chmelára.
3 fotografia: Besiadka s vedúcim M - lomu v Kvetnici pri Poprade.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára