pondelok 20. apríla 2009

Pračlovek v Gánovciach prvá časť.Gánovce, obec a menšia kúpeľná osada, ležia 3 km na juhovýchod od Popradu. Majú veľmi pekné okolie. Historická obec je po prvý raz písomne doložená roku 1317 ako Villa Ganau. Gánovský kostol po prvý raz sa spomína v listinách roku 1479. Hodnotný neskorogotický triptych sv. Mikuláša, vytvorený pod vplyvom levočskej umeleckej školy, je z čias okolo roku 1500. Osadou Gánoviec sú Filice, pomenované podľa kolonistu Filu, ktorému uhorský kráľ Béla iV. daroval tunajšie pozemky roku 1256. Minerálne pramene podnietili vznik Gánovských kúpe, ktoré pochvalne spomína už Juraj Vebrner r. 1549. Roku 1852 boli vybudované ako termálno - liečebné miesto. Gánovce sú známe nielen ako kúpele. Na pravej strane kúpeľného parku je vápencový vršok, zvaný Hrádok, ktorý sa spomína v chatárskej listine štiavnického opátstva v roku 1256. Hrádok mal podobu baňatej fľaše o veľkosti 1,2 ha a výške 15 m. V dobe ľadovej tu vyvrel teplý prameň vo výške 12 m vrchu. Od sedemdesiatych rokov XIX. storočia slúžil vrch ako kameňolom. Počas lámania kameňa sa prichádzalo na rôzne predmety, ktoré si ľudia odnášali. Popradský učiteľ Munnich zistil rad hrobov, vyložených kameňom, a v nich hlinené nádoby s popolom, so zvyškami ľudských kosti končatín, nástroje a bronzové ozdoby. Po prvej svetovej vojne sa počas lámania kameňa našli skameneliny zvieracích kosti, ohorené drevo a iné predmety, ktoré pripomínali stopy ľudského sídliska. Na nálezy upozornená Československá akadémia vied v Prahe sa ujala vykopávok v roku 1925. Vo vnútri kopca objavili viac dymových otvorov, vedúcich do hlbinných skrýš. V tých sa našli kusy ohoreného dreva, rôzne kamenné a drevené nástroje, zaostrený kus kosti v podobe dláta. Podľa pozostatkov bola skrýša vyložená vetvami a trávou, uprostred zostala hŕba popola. V skrýši nižšie sa našli kosti vodného koňa, mamuta, jaskynného leva, škrupiny lieskovcov. V travertínovej kope, navrstvenej termálnym žriedlom, našiel kamenár Kolman Koky roku 1926 vyliatok mozgovne neandertálca, nižšie sa nachádzali kusy klov mamuta a zuby nosorožca. Podľa archeológov z viacerých štátov nálezy dokazujú, že ide o sídlisko pračloveka - neandertálca z mladšej doby kamennej. O nálezoch vyšli vedecké práce našich i zahraničných archeológov. Z nálezov vyliatok mozgovne neandertálca je uložená v Národnom múzeu v Prahe, viac veci v Nitre a v múzeu v Poprade. Nálezisko v Gánovciach má význam nielen pre našu, ale aj pre celosvetovú archeologickú vedu vôbec.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára