pondelok 12. júla 2010

Internetové Múzeum minerálov č. 161 - Azurit z Kvetnice.

Popis minerálu:
Azurit je uhličitan s monoklinickou kryštalografickou sústavou. Štiepateľnosť má dokonalú s lastúrovým lomom. Lesk má sklovitý a vryp svetlomodrý. Podľa Mohsovej stupnice tvrdosti mu patrí 3,5 až 4 miesto. Ľahko sa určuje podľa tmavomodrej farby, rozpúšťa sa v kyseline chlorovodíkovej. Ľahko sa taví a pri zohrievaní černie. Azurit patrí medzi drahé kamene. Vyrábajú sa z neho šperkové ozdobné predmety. V Kvetnici sa vyskytuje v oxidačných zónach ložísk medi M - lomu.

nedeľa 11. júla 2010

Internetové Múzeum minerálov č. 160 - Zirkón z Českého středohoři.

Popis minerálu:
Zirkón je to silikát s tetragonálnou kryštalografickou sústavou so štvorcovým prierezom, ale môže mať aj nepravidelné zrná. Štiepateľnosť má nezreteľnú, lom lasturový, lesk sklovitý alebo diamantový a vryp biely. V Mohsovej stupnici tvrdosti mu patrí 5 miesto. Je červenkavo hnedý, zelený, modrý alebo bezfarebný. V šperkárstve sa uprednostňujú modré a zlatožlté kamene, ktoré vznikajú tepelným spracovaním hnedých zirkónov. Zirkón je často rádioaktívny, pre malé množstvo uránu a tória.
Zirkón na fotografií pochádza z lomu v Podsedicích Česká republika a z potoka Českého středohoří, ktorého meno nezverejním pre ochranu chráneného územia. Táto vzorka sa venovala Mineralogickému krúžku pri Základnej škole Jarná v Poprade.
Adresa redakcie Minerálov a hornín Kvetnice pri Poprade je : mineralykvetnica@netpoprad.sk

Internetové Múzeum minerálov č. 159 - Porfyrický melafýr z Kvetnice.

Popis horniny: Porfyrický melafýr je vyvretá hornina, ktorá obsahuje vyrastlice kremenno - živcových kryštálov rombického tvaru. V Kvetnici sa dá nájsť v M- lome aj Veľkom lome, na lesných cestách, potokoch. Melafýr  bol využívaný ako dekoratívny kameň po niekoľko tisícročí. Fialovo sfarbený melafýr bol cenený v Egypte, zelený melafýr sa uplatnil v Grécku a Ríme.

nedeľa 4. júla 2010

Internetové Múzeum minerálov č. 158 - Olivenit z Kvetnice.

Na obrázku má olivenit tmavo olivovo zelenú farbu. Tiahne sa od zeleného malachitu do ľavá.

Doposiaľ olivenit v Kvetnici nebol nájdený. Jeho výskyt v tejto lokalite sa nikde v žiadnej literatúre nepopisuje. Tento exponát uverejnený na fotografií sa našiel 3.7.2010 a pochádza z M - lomu jeho južného svahu. Vyskytuje sa vo veľmi malom množstve popri sekundárnych minerálov medi, mangánu a dosť žnečisteného vápenca.
Olivenit: Je to arzeničnan s monoklinickou kryštalografickou sústavou. Má tmavo olivovo zelenú farbu. Štiepateľnosť má nedokonalú, lom lastúrový, lesk sklovitý, hodvábny až živicový. Jeho vryp je žltavo zelený. Podľa Mohsovej stupnice tvrdosti mu patrí 3 stupeň.
Hojne sa vyskytuje v Ľubietovej- Svätodušky, Ponikach - Fabrišti, Ponikach - Drienku, Španej Doline a Pieskov, Novoveskej Huty z haldy stôlne Horný Bartolomej a Gelnica - Cechy.

Chalkozín z Kvetnice
Calkozín z Kvetnice
Chalkozín: Je to dôležitý rudný minerál medi. Má tmavo kovovo sivé sfarbenie a pri vystavení na svetlo matnie. V Kvetnici sa vyskytuje v masívných agregátov porfýrického malafýru v asociácií s bornitom a covellínom prevažne v Malom lome pri Striebornom vrchu. Je to sulfid s monoklinickou kryštalografickou sústavou. Štiepateľnosť má nezreteľnú, lom lastúrový, lesk kovový a vryp čiernosivý. V Mohsovej stupnici tvrdosti mu patrí stupeň 2,5 - 3.

štvrtok 1. júla 2010

Aká je láska mineralóga k minerálom?

Kvetnica je krásna, je to mineralogický raj.Kvetnické jazierko nádhera na relaxáciu a oddych.

Malý lom v Kvetnici je unikátnym náleziskom minerálov. Lom nie je v prevádzke.


Veľký lom v Kvetnici. Ak tu nájdete achát, tak ten určite poteší vaše mineralogické srdce. Povolenie k vstupu sa tu ťažko vybavuje, lom je strážený.Každý človek si uvedomuje, že je súčasťou živej a neživej prírody. Učíme sa ju spoznávať, chrániť, s ňou spolunažívať,chápať jej varovania, ale hlavne odhaľovať jej tajomstva. Svoje zákony si príroda buduje už miliardy rokov, ktoré musíme rešpektovať. Mineralóg pozná dobre tieto zákony. Dážď a vietor je nám bratom, žiara slnka je nám sestrou. Kto sa oddáva mineralogickej vášni pozná iba tvrdú namáhavú a zodpovednú prácu. Venujeme tejto činnosti svoj rozum, dušu, telo, financie, voľný čas ktorý patrí rodine. Neočakávame žiadnu odmenu, uznanie ani ocenenie. Prijímame skôr nadávku, osočovanie, vyháňanie z mineralogických lokalít. Prečo vlastne nás kameň tak očaruje a priťahuje? Čo od tejto mravčej práce vlastne očakávame? Čo vybičuje naše zmysly v tele na krásny vrchol? Žeby to bol pocit pokoja pri náleze minerálu, úsmev na tvary, vášnivý tlkot srdca, radostne sa trblietajúce oči, alebo vzrušením trasúce sa ruky a nohy?
Určite to všetko prežívame a v spomienkach sa vraciame na staré mineralogické náleziská. Do úplného vyčerpania sa túlame po prírode, rôznych lokalitách a s napätím objavujeme nové nepoznané koryta potokov, kopcov a zaplesáme nad otvorenou dutinou v hornine. Jemne s citom svoj nález niekoľko krát otočíme, skúmame, či určujeme pomocou lupy a mikroskopu. Neodmysliteľným pomocníkom je nám kompas, geologické kladivo, noviny, nožík, pevná obuv, gumené čižmy, batoch a dobrá vedecká mineralogická literatúra. Svoje vzorky opatrne balíme a prenášame. Zvlášť kladieme dôraz pri práci s chemikáliou, avšak niektoré minerály sa musia skúmať aj deštrukčným spôsobom. Najkrajším exponátom venujeme veľkú pozornosť v teple domova, pri výstavách a v múzeách. Veľa minerálov nesie meno nálezcu a túto šancu má každý z nás. Svojej zbierke sa tešíme ako deťom či manželke, lebo čo milujeme je nám oporou, potešením a zdraviu prospešné. Minerály sú proste unikátne, nenapodobiteľné a originálne. Sú múzou pre básnika, inšpiráciou pre maliara, nadšením pre fotografa, materiálom pre sochára, šperkára, či ľudového liečiteľa. Minerály jednoznačne patria k najkrajším dielám prírody. Sú ozdobou ľudí, domov, kostolov, katedrál. Patria k naším láskam, vášňam, snom, túžbam. Okúzľujú nás svojou farbou, vzhľadom, tvrdosťou, tvarom, leskom. Ľudská pravda sa nevyrovná čistote krištáľu, jeho priesvitnosti a priehľadnosti. Môžeme porovnávať azurit s oblohou, malachit napríklad s listom stromu, zlato so slnkom, krištáľ s priezračne čistou vodou, ale čo nikdy nebudeme môcť porovnať je naozajstná láska mineralóga k minerálom.

Adresa redakcie: mineralykvetnica@netpoprad.sk