nedeľa 4. júla 2010

Chalkozín z Kvetnice
Calkozín z Kvetnice
Chalkozín: Je to dôležitý rudný minerál medi. Má tmavo kovovo sivé sfarbenie a pri vystavení na svetlo matnie. V Kvetnici sa vyskytuje v masívných agregátov porfýrického malafýru v asociácií s bornitom a covellínom prevažne v Malom lome pri Striebornom vrchu. Je to sulfid s monoklinickou kryštalografickou sústavou. Štiepateľnosť má nezreteľnú, lom lastúrový, lesk kovový a vryp čiernosivý. V Mohsovej stupnici tvrdosti mu patrí stupeň 2,5 - 3.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára