utorok 31. marca 2009

Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade- Veľký lom a M - lom.

Veľký lom južne od Kvetnice smer na Hranovnicu.
Pohľad na M- lom, letné a zimné obdobie.

Okolie Kvetnice tvoria permské vulkanické horniny - melafyry, melafyrové porfyrity a kremite porfyrity. Najčastejšie sú mandľovcové typy s dutinami rôznych tvarov a veľkosti. Veľkosť mandlí je od 2 až 10 cm, niektoré dosahujú aj cez 20 cm do 40 cm. Ich výplň tvorí často chalcedón a kalcit.
Chalcedón má veľmi vzácne achátovu kresbu. Acháty majú červené až ružové a vzácne slabo modré sfarbenie, ktoré sú často rozpraskne a druhotne vyhnojenie mladšou mineralizáciou.Súčasťou výplne niektorých mandlí sú malé kryštálové odrody kremeňa, ametystu, záhnedy, opálu a chloritu. Trhliny v melafyroch vyplňuje zelený epidot spolu s vláknitým modrozeleným pumpellytom. Vytvárajú sa aj drobné impregnácie a žily medených rúd, ktoré nemajú ekonomický význam. Hlavným rudným minerálom je chalkopyrit, tvoriaci drobné zrna. V tejto lokalite boli z ďalších minerálov zistené tieto: andezit, azurit, baryt, bornit, covellin, epidot, galenit, henatit - spekularit, chalcedón - achát, chalkopyrit, chalkozín, chlorit, kalcit, krištáľ - Marmarošský diamant, kremeň, limonit, malachit, opál, pumpellyt, pyrit,prírodný asfalt, sfalerit, siderit, tetraedrit.
Malý lom bude do konca roka 2009 v prevádzke a začiatok roka 2010 sa budú vykonávať rekultivačné a kanzervačné práce a jeho činnosť sa ukončí.
Veľký lom sa bude rozširovať v smere k osade Kvetnica popri štátnej ceste.Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade- achát

Názov minerálu : achát SiO2, veľkosť 7 cm x 4,5 cm a 7,5 x 6,5 cm.
Lokalita : Malý Lom, Kvetnica pri Poprade, Slovensko.
Rok : 2008
Achát leštil : Mojmír Hřích z Klášterce nad Ohří.