piatok 24. júla 2009

Začiatok novoveku v Kvetnici pri Poprade tretia časť.

Reštauračná sála r. 1885 už po prístavbe nového hostinca.


Hotel Viribus unitis r. 1896
Kúpeľný dom r, 1892
Starý hostinec vľavo a nový hostinec r. 1891.
Mesto Poprad r. 1891 vybudovalo veľký murovaný hostinec k drevenej reštaurácií z roku 1885 , vedľa zákruty starej hradskej neďaleko kamenného mostíka Gánovského potoka. V hostinci bola veľká zimná jedáleň s kapacitou 140 miest a na poschodí sála pre 300 ľudí. V rokoch 1888 - 1889 dalo mesto odvodniť zamokrenú lúku a vybudovalo podľa plánov inžiniera Jozefa Udránského ( 1857 - ? ). Po stavbe železničnej trate Košice - Bohumín sa pre zlepšenie turistickej, ale aj priemyselnej dopravy plánovala aj stavba železničnej trate Poprad - Kvetnica - Hranivnica - Dobšina, pre ktorú boli už r. 1892 vydané povolenia na prípravné práce. Mesto na podnet nájomcu osady Jána Brauera dalo postaviť r. 1892 Kúpeľný dom, ktorý slúžil svojmu účelu do roku 1929. Najväčšou budovou Kvetnice bol hotel Viribus unites postavený blízko hradskej západne od hotela Hôľna ruža roku 1896, ktorého autor projektu nie je známy.Hodnota kúpeľov Kvetnica bola roku 1908 odhadovaná na 600.00,- korún. Roku 1910 sa po Jánovi Breuerovi stal nájomcom hostinca a hotelov Ján Sámsony z Košíc ( 1865 - 1925 ).


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára