pondelok 14. júna 2010

100 rokov kostolíka Sv. Heleny v Kvetnici.

Obnovený interiér kostolíka Sv. Heleny v Kvetnici po rekonštrukcií rokov 1993 a 2000.
Kaplnka Sv. Heleny v Kvetnici v lesnom zátiší pod kopcom Krížová.
Peter Ráth generálny riaditeľ Košicko- bohuminskej železnice v rokoch 1909 - 1910 dal postaviť v Kvetnici peknú lesnú kaplnku na mestských pozemkoch. Výstavba kostolíka sa realizovala podľa projektovej dokumentácie nezisteného autora a zo zbierok Petra Rátha, jeho manželky, dcéry Aranky a zaťa Eugéna Karácsonyho. Ďalším darcom bol manžel Gabriely Éder - Dávidovej z vďačnosti za uzdravenie. Tieto skutočnosti prezrádzajú nápisy na pekných farebných vitrážach piatich okien. Tie sú dielom budapeštianského sklomaliara a výrobcu vitráží Waltera Gidu. Kostolík na počesť Sv. Heleny vysvätil spišský biskup Alexander Párvy 10. júla 1910.

V roku 1952 kostolík stihol nemilý osud a stal sa skladom agitačného materiálu a kníh kúpeľnej správy. Znovu ho dali do užívania 24. decembra 1989. Zničené pôvodné zariadenie bolo nahradené novým. Zozbierali sa naň miestni veriaci v roku 1993 pod vedením kaplána Stanislava Marušiaka. Dôkladnú opravu sklenených vitráží uskutočnil v roku 2000 Stanislav Hudzík a Peter Fedor. Slávenie eucharistie, slúženie svätej omše je každú stredu a každý piatok v mesiaci o 16,00 hod. a každú nedeľu a prikázaný sviatok o 10,00 hodine. Ďalšie informácií o činnosti veriacich z Kvetnice sa dočítate na oficálnych internetových stánkach Rímskokatolíckeho farského úradu v Poprade.
Autor internetových stránok Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade praje k stému výročiu vysvätenia kostolíka Sv. Heleny v Kvetnici ešte veľa storočí dobrých veriacich, ktorí sa budu vzorne starať o jeho vzhľad v interiéri, ako aj exteriéri a prispejú ďalšou svojou činnosťou k duševnému rozmachu veriacich nielen v Kvetnici, ale aj v Poprade.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára