štvrtok 3. septembra 2009

Slávnostné zahájenie Nového školského roku 2009 / 2010

Je koniec prázdnin, začínajú sa školské povinnosti!
Dňa 02.09.2009 o 8 hod. 45 min. sa slávnostne zahájil Nový školský rok 2009/2010 na Základnej škole Jarná v Poprade. Na úvod zaznela Slovenská hymna a po príhovore riaditeľa školy nasledovalo privítanie prváčikov a ostatných žiakov v triedach svojimi triednymi učiteľmi.
Prvý deň v škole sa vydaril, trval krátko. Nasledujú ale dni plné nových zážitkov, poznávania matematiky, dejín , zemepisu, zdokonaľovanie sa v jazykoch a iných prekrásnych hodinách strávených v škole, ale aj mimo nej a to v záujmových krúžkoch. Ja ako vedúci Mineralogického krúžku prajem deťom v škole veľa dobrých štúdijných výsledkov a v našom krúžku radí privítame nových členov.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára