pondelok 28. februára 2011

Kde študovať po skončení základnej školy?

Kde študovať po skončení základnej školy?
To je otázka v každej rodine na Slovensku. Deti sa pri výbere svojho budúceho povolania neraz stretávajú aj s nepochopením rodičov. Ísť študovať počítače, obchod, ekonomiku, cestovný rúch, dopravu, služby? Výber je veľký! Predstava o ďalšom štúdiu je neraz skreslená. Preto sme sa na Základnej škole Jarná v Poprade začiatkom februára rozhodli priblížiť žiakom, aj prácu geológa. Práca s vrtnou súpravou, loboratórny rozbor horniny, geologický prieskum deti zaujal. Bežné boli otázky: vŕtanie studní, pitnej vody, geologického zloženia hornín v Poprade, ako aj otázky z vedného odboru mineralógie. Cieľ prednášky bol splnený a znova sme sa presvedčili, že o prácu geológa, mineralóga, petrológa je záujem, len aby bola možnosť aj vyštudovaný vedný odbor uplatniť v prxi?
RNDr. Adrian Harničár - geológ pri prednáške práce s vrtnou plošinou.
Autor článku: Justín S. Kyseľa
Adresa redakcie Minerály a horniny Kvetnice pri Poprade je : mineralykvetnica@netpoprad.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára