nedeľa 12. septembra 2010

Bornit, covellin z Kvetnice

Bornit je to dôležitá medená ruda. Farbu má kovovo hnedasto červenú ( podľa sfarbenia bornit nájdete aj na uverejnenej fotografií), ale často má aj purpurový nádych. Jeho kryštály sú pseudo kubické, ale bežné sú aj zrnité a masívne agregáty. Patrí medzi sulfidy, štiepateľnosť nemá žiadnu a lom lastúrový. Tvrdosť 3 - 3,5 Mohsovej stupnice tvrdosti. Bornit sa nachádza v hydrotermálných ložiskách medi, v pegmatitoch, vyvretých horninách a na skarnoch. V Kvetnici nájdete bornit v M - lome pri Striebornom kopci.
Covellin ľahko rozoznáte a určite na fotografií podľa kovovo modrej farby. Je to sulfid s dokonalou štiepateľnosťou, lom má nezreteľný. Lesk má polokovový, vryp oloveno sivý. Tvrdosť 1,5 - 2 Mohsovej stupnici tvrdosti. Vyskytuje sa vo forme plochých hexagonálných kryštálov, masívnych agregátov, alebo ako povlak na povrchu sulfidských minerálov. Vzniká v oxidačných zónach medených ložísk spolu s bornitom, chalkocitom a chalkopyritom. V Kvetnici nájdete covellin v M - lome pri Striebornom kopci.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára